Wat betekent ‘energiezuinigheid gegarandeerd’?

30 augustus 2016Op één dag melden we ‘energiegarantie dichterbij’ én ‘energiezuinigheid voor Eindhovense school gegarandeerd’. Bestaan die garanties er nu al wel of toch nog niet? Een redacteur in verwarring vroeg uitsluitsel bij het Platform Duurzame Huisvesting.

Platform Duurzame Huisvesting

De uitleg van het Platform Duurzame Huisvesting:

Beide berichten kloppen, maar gaan wel over iets anders. Bij de eerste school met een prestatiecontract wordt de dienstverlening gegarandeerd door een dienstverlenend bedrijf, een ESCo (Energy Service Company). In zo’n contract kan ook de energiebesparing worden vastgelegd en als de dienstverlener die prestatie niet haalt krijgt zijn geld niet (of minder). Deze garanties komen nu op gang.

Bij het bericht over het model van adviesbureau DWA dat de energiegarantie voor gebouwen dichterbij brengt, gaat het niet om de levering van diensten, maar om de ‘spullen‘. Het gaat om de werking van de apparatuur en de energiebesparing die met de spullen gegarandeerd kan worden. Deze garanties komen nu dichterbij.

Beide garanties hebben natuurlijk met elkaar te maken, want met gegarandeerd goede spullen kun je beter gegarandeerd goede diensten leveren.

RVO.nl

RVO.nl is een grootvoorstander van prestatiecontracten.
‘(…) Nederland geeft per jaar €5 miljard uit aan technisch beheer en onderhoud van gebouwen. Installatiebedrijven leveren meestal diensten op basis van inspanningscontracten. Dit leidt niet altijd tot het meest efficiënte resultaat, met als gevolg hogere energielasten en een minder goed binnenklimaat. Oplossing: een prestatiecontract dat de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar maakt. (…)’

RVO.nl levert daarom allerlei hulpmiddelen:

  • Leidraad Prestatiecontracten
  • Prestatie-indicatoren voor beheer en onderhoud
  • Menukaart prestatiecontracten (compleet met diverse kant-en-klaar modelcontracten)

Bronnen
Platform Duurzame Huisvesting
RVO: Prestatiecontracten
ESCo Netwerk

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.