Beveiliging Belgische kernreactoren wel/niet voldoende

8 mei 2017 – UpdateDe Belgische nucleaire toezichthouder FANC vindt de beveiliging van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 onvoldoende. Exploitant ENGIE Electrabel zou een ‘veiligheidsvergunning’ zijn geweigerd. ENGIE Electrabel ontkent dat overigens.
De kritiek betreft de fysieke beveiliging tegen bijvoorbeeld terroristische aanslagen. Dat staat los van de veiligheid van de reactoren zelf.

‘Beveiliging niet OK bevonden’
Uit een bericht van De Tijd

‘(…) De nucleaire waakhond FANC weigert Electrabel opnieuw een veiligheidsvergunning te geven, net als in november. De gegevens over de kernreactoren zijn onvoldoende beschermd. Het FANC had in oktober vorig jaar na een audit 26 ernstige gebreken ontdekt in de bescherming van gegevens over de veiligheid van kernreactoren. Bovendien werden nog eens een tiental afwijkingen vastgesteld. Electrabel kreeg tot 1 mei om dat in orde te brengen, maar slaagde daar niet in, meldt het FANC. Daarom krijgt Electrabel geen veiligheidsvergunning. De toezichthouder weigert details te geven over de gebreken en duidt enkel dat het gaat om de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2. Tihange kreeg al de vergunning, net als Doel 3 en 4. Electrabel stelt in een reactie dat er tegen eind 2019 aanpassingen gebeurd zullen zijn. (…)’

‘Beveiliging wel OK bevonden’
Zowel ENGIE Electrabel (dat de weigering van de vergunning pertinent ontkent) als het FANC geven tamelijk cryptische boodschappen af.

Uit een persbericht van ENGIE in reactie op het bericht van o.a. De Tijd
‘(…) ENGIE Electrabel wenst te bevestigen dat de sitebeveiliging van beide nucleaire sites én de specifieke entiteiten Doel 3 en 4 en Tihange 1, 2 en 3 formeel erkend is. De erkenning van Doel 1 en 2 zal gebeuren na het succesvol afwerken van een aantal geplande projecten in het kader van de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar. Alle verbeteracties in het kader van het project Levensduurverlenging Doel 1 en 2 werden gevalideerd door het FANC. Periodiek plant onze onderneming over de vordering van deze projecten naar het FANC toe te rapporteren. Ondertussen heeft het FANC ook duidelijk gesteld dat de beveiliging van de centrales Doel 1 en 2 van een adequaat niveau is. (…)’

‘Beveiliging nog niet OK, maar wel adequaat’
Uit het bericht van het FANC
‘(…) De laatste tussentijdse evaluatie vond plaats op 1 november 2016. De exploitanten kregen tot 1 mei 2017 de tijd om de aanpassingen aan het fysieke beveiligingssysteem door te voeren die het FANC had aanbevolen.
Inspecteurs van het FANC gingen ter plaatse en controleerden nauwkeurig en plichtsbewust de getroffen maatregelen en bestudeerden verder de bijhorende  elementen en procedures. De algemene conclusie is dat er enorme vooruitgang werd geboekt bij alle nucleaire installaties en vervoerders, maar tevens werd er vastgesteld dat enkele exploitanten nog niet aan alle voorwaarden voldoen om de erkenning te verkrijgen. Deze exploitanten krijgen hiervoor nog een extra termijn om deze laatste maatregelen te implementeren. Dat neemt niet weg dat de beveiligingsmaatregelen die momenteel worden geïmplementeerd in de niet-erkende installaties reeds van adequaat niveau zijn. Een voorbeeld is de aanwezigheid van militairen op de belangrijkste nucleaire sites, in afwachting van het speciaal beschermings- en bewakingskorps van de federale politie. Bovendien werden er in alle nucleaire installaties ook bijkomende maatregelen getroffen in functie van dreigingsniveau 3 in ons land. Het FANC volgt de situatie voortdurend van nabij op. Indien het FANC opnieuw de erkenning weigerde, motiveert het zijn beslissing en legt het bijkomende fysieke beveiligingsmaatregelen op die de exploitant in werking moet stellen, alsook de uitvoeringstermijnen. Wanneer het FANC kon vaststellen dat de exploitant alle bijkomende fysieke maatregelen heeft genomen, erkent het in de maand die volgt op deze vaststelling het fysieke beveiligingssysteem en brengt het de exploitant op de hoogte van deze beslissing. (…)’

 

Bronnen
De Tijd, 6 mei 2017: FANC weigert kerncentrales veiligheidsvergunning (Registratie)
ENGIE Electrabel, 6 mei 2017: Reactie op  ‘Belga: Veiligheid kernreactoren Electrabel onvoldoende’ 
FANC, 2 mei 2017: Het FANC evalueert fysieke beveiligingssystemen van nucleaire installaties
Foto: ENGIE Electrabel

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.