Aardbevingen – Bewijslast aardbevingsschade wordt omgekeerd

151116-Aardbevingsschade

16 november 2015 – Minister Henk Kamp van Economische Zaken zal begin volgend jaar bij de Tweede Kamer een gewijzigd wetsvoorstel indienen voor de omkering van de bewijslast bij aardbevingsschade in Groningen.

Uit een bericht van het Ministerie van Economische Zaken
“(…) Bij een eventuele rechtsgang, hoeven Groningers met aardbevingsschade dan niet meer zelf aan te tonen dat schade aan hun woning is ontstaan als gevolg van gaswinning. Schade wordt vermoed het gevolg van gaswinning te zijn, tenzij de mijnbouwonderneming (NAM) aantoont dat de schade door iets anders is veroorzaakt. Dit schrijft Kamp vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Kamp reageert hiermee op de wens van de Tweede Kamer en baseert zich bij de uitwerking op de door hem gevraagde voorlichting van de Raad van State. Deze concludeerde in oktober dat er weliswaar geen principiële bezwaren zijn tegen de omkering van de bewijslast in Groningen, maar dat de wijze waarop de Tweede Kamer via een aangenomen amendement de bewijslast wil regelen, verbetering behoeft. De minister zal die aanpassingen via een novelle vastleggen in het wetsvoorstel waarin dat amendement is opgenomen. Deze novelle zal naar verwachting begin volgend jaar worden aangeboden voor behandeling in de Tweede Kamer. Deze omkering van de bewijslast gaat alleen voor materiële schade in het Groningse aardbevingsgebied gelden. De bewindsman wijst er wel op dat verbetering van de schadeafhandeling in Groningen vooral gezocht moet worden in het effectief verbeteren van de schadeafhandelingsprocedure en niet in een juridische wijziging met betrekking tot de bewijslastverdeling.

Kamp: “Alle schade aan gebouwen die als gevolg van de gaswinning in Groningen wordt veroorzaakt, wordt vergoed. De afhandeling van die schade moet voor de inwoners van Groningen zo eenvoudig mogelijk zijn. Samen met de Nationaal Coördinator Groningen en de NAM is daarom de afgelopen periode gewerkt aan het verbeteren van die schadeafhandeling. Een belangrijke verbetering is de aanstelling van een onafhankelijk arbiter. Ik verwacht dat dit de Groningers direct helpt en dat hierdoor de stap naar de rechter minder snel gemaakt zal hoeven worden. Als een schade correct en vlot wordt afgehandeld, hoeft de omkering van de bewijslast in de rechtszaal niet te worden ingezet.”

Verbetering schadeafhandeling in volle gang
In het door de Nationaal Coördinator Groningen gepresenteerde Meerjarenplan, zijn diverse concrete voorstellen gedaan om de schadeafhandelingsprocedure te verbeteren. Zo wordt het voorstel gedaan dat woningeigenaren die niet tevreden zijn over een aanbod van het Centrum Veilig Wonen rondom schadeafhandeling, een onafhankelijk arbiter kunnen inroepen om een bindende uitspraak over de schadeafhandeling te doen. Deze arbiter komt bij de mensen zelf langs, nadat de schade eerst door onafhankelijke experts is beoordeeld.
Om de afhandeling van complexe schadegevallen vlotter te laten verlopen, heeft de Nationaal Coördinator daarnaast voorgesteld om onder zijn leiding een casemanager aan te stellen, die met alle betrokkenen zal zoeken naar een oplossing en een bemiddelingsvoorstel zal doen.

Over de voorstellen van de Nationaal Coördinator Groningen wordt de komende tijd nog overlegd met provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties en voor het einde van het jaar door het kabinet besloten. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 16 november 2015: Omkering bewijslast aardbevingsschade in Groningen
Rijksoverheid, 16 november 2015: Kamerbrief Voorlichting van de Raad van State inzake het wetsvoorstel betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (pdf, 4 pag.)
Foto’s: Bouwbedrijf Kooi Appingedam

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.