Bewoners tevreden over hun gasloze wijk

13 augustus 2015 – Bewoners van wijken zonder gasaansluiting zijn over het algemeen positief over gasloos wonen. Dat concludeert onderzoeksbureau CE Delft na een onderzoek in twintig gasloze nieuwbouwwijken. 

Minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, gaf CE Delft opdracht een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen met nieuwbouwwijken zonder aansluiting op het gasnet. Het bureau onderzocht de bewonerstevredenheid, de ontwikkeling en de energieprestatie van de woningen in twintig wijken met individuele (warmtepomp) of collectieve warmteoplossingen (WKO-installatie, een installatie op bio-energie of een aansluiting op een warmtenet).

Uit het rapport van CE Delft
‘(…) Hoewel op basis van de inventarisatie geen algemeen geldende conclusies te trekken zijn, is een aantal waarnemingen aan de hand van een algemene beschouwing mogelijk:

  • De inventarisatie laat zien dat er in Nederland veel gasloze nieuwbouwprojecten zijn die zonder noemenswaardige problemen ontwikkeld en bewoond worden.
  • Bijna alle projecten kennen verschillende fasen. Tijdens de beginfase kennen de meeste projecten opstartproblemen. Deze zijn technisch, organisatorisch of financieel van aard. Veel van deze problemen worden relatief snel opgepakt en opgelost. Bij enkele projecten blijken de problemen zeer hardnekkig en worden alternatieve routes uitgewerkt, wat in een enkel geval leidt tot het aanbrengen van een gasnet.
  • De bewonerservaringen laten over het algemeen een positief beeld zien. Hoewel er vaak een gewenningsfase en onbekendheid is, zijn de bewoners veelal positief na verloop van tijd.
  • Het proces van totstandkoming lijkt over het algemeen goed te verlopen. Er zijn enkele problemen die zich voordoen, maar deze kunnen grotendeels gedurende het proces opgelost worden. Naarmate betrokken partijen meer ervaring hebben in gasloze projecten, wordt ook het proces beter.
  • Bij de energieprestatie is er onderscheid in wat de prestatie ‘op papier’ is en wat de prestatie is als de bewoners er wonen. Hier zitten regelmatig verschillen in, maar deze zijn over het algemeen te verklaren.
  • Er zijn meerdere overwegingen die kunnen leiden tot een bepaalde gasloze oplossing. Kosten, lokale omstandigheden, politiek, maatschappelijke wens of positieve ervaringen van elders. De uiteindelijke keuze is een samenspel van alle factoren en geen enkele factor is hierin op zichzelf doorslaggevend. (…)’

Uit een bericht van Renovatieprofs
‘(…) Er staan nu zo’n duizend gasloze woningen in Nederland. De bedoeling is dat dat er in 2025 enkele honderdduizenden zijn. (…)
Volgens directeur Niels van Lingen [directeur van TermiQ, een bedrijf voor warmteweerkaatsende verf] hoeven particulieren niet perse zonnepanelen op het dak te hebben liggen om over te gaan op gasloos wonen. Alles wat nu op gas draait vervangen door apparatuur op elektriciteit kost tussen de 10.000 en 30.000 euro. Volgens Jan Willen van de Groep van Energiesprong moet er vooral gestandaardiseerd worden. “Als er een standaard is, neemt het helemaal een vaart”, zegt hij. (…)’

Bronnen
Rapport CE Delft, juli 2015: Nieuwbouwwijken zonder gas, ervaringen en leerpunten (pdf, 18 pagina’s)
Renovatieprofs, 10 augustus 2015: Gasloos wonen steeds populairder en makkelijker door nieuwe technieken

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.