‘Bezwaren vissers tegen offshore windenergie sterk overtrokken’

‘Bezwaren vissers tegen offshore windenergie sterk overtrokken’

11 juli 2016De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) vindt de bezwaren van de zeevisserij tegen offshore windparken sterk overtrokken.

Op het bericht dat de zeevissers grote bezwaren hebben tegen de offshore windparken, reageert de NWEA als volgt: ‘(…)

  1. Windenergie is per saldo positief voor natuur: het is een estuarium voor vissen, zeeleven profileert van de mogelijkheid om zich te hechten zich aan de fundamenten van de windmolens en windenergie biedt een belangrijke bijdrage in de oplossing van het probleem van klimaatverandering (wat een top drie oorzaak van het verlies aan biodiversiteit is).
  1. Uit de Rijksstructuurvisie Wind op Zee blijkt dat in 2023 slechts 2% van de Nederlandse Noordzee zal bestaan uit windmolenpark. Het is dus helemaal niet zo dat windparken alle ruimte gaan opeisen. Er blijft voldoende water over om op te vissen, zeker binnen de huidige visquota.
    .
  2. In 2023 leveren windparken op zee stroom voor 5 miljoen huishoudens, een belangenafweging tussen visserij en duurzame stroom is dus nodig. De windsector zal visserij daarom blijven uitnodigen om samen deze belangrijke belangenafweging te maken. (…)’

Bronnen
Reactie van NWEA (per mail)
Zie ook
FluxEnergie, 11 juli 2016: Vissers over wind op zee: ‘Onacceptabel’
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.