Foto: HVC

Bij Alkmaar begint de geothermische victorie

Kkassengebied Alton in Heerhugowaard

HVC gaat het geothermisch potentieel van de ondergrond in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard onderzoeken op geothermie. Het ministerie van economische zaken en klimaat heeft hiervoor een opsporingsvergunning uitgereikt. Deze vergunning geeft de bij HVC aangesloten gemeenten de regie op de ontwikkeling van de ondergrond voor warmtetransitie.

De afkorting HVC stond oorspronkelijk voor ‘Huisvuilcentrale.’ Om begrijpelijke redenen hanteert het bedrijf uit Alkmaar vandaag alleen het initiaalwoord. HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (46 gemeenten en zes waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Het produceert ook duurzame energie uit afval, biomassa, zon en wind en levert die aan gemeenten, waterschappen en particulieren. Verder ondersteunt HVC-gemeenten om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie en geothermie.

Het bedrijf vindt de ontwikkeling van geothermie als duurzame warmtebron belangrijk in de transitie naar een Nederland dat het gebruik van aardgas steeds meer afbouwt. Samen met de gemeenten Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard gaat HVC verkennen of en onder welke voorwaarden de ondergrond een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de regio. Het kassengebied Alton in Heerhugowaard wordt als eerste onderzocht, omdat uit eerder onderzoek blijkt dat deze locatie zeer kansrijk is voor geothermie.

De Nederlandse regering wil dat de Nederlandse energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij verloopt. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten hiervoor van aardgas af. In deze enorme opgave spelen de gemeenten een belangrijke rol.

“De gemeenten erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen,” zegt Marco van Soerland, manager lokale warmte bij HVC. “Door samen met de gemeenten een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond publiek geborgd. Met deze vergunning heeft de aanvrager het exclusieve recht om binnen dit gebied onderzoeken op de aanwezigheid van aardwarmte.”

HVC loopt warm voor geothermie

HVC heeft een duurzame energiesubsidie (SDE+) aangevraagd bij het ministerie om het project te realiseren. Op zijn vroegst zal de eerste boring in Alton in de tweede helft van 2020 plaatsvinden. “In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond, doordat er in het verleden al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan voor olie- en gaswinning. Al deze informatie wordt benut. Een seismische risicoanalyse maakt onderdeel uit van het onderzoek om vast te stellen of geothermische energie op een veilige en verantwoorde wijze uit de ondergrond kan worden gewonnen.”

Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening moet worden gehouden en hoe deze afdoende beheersbaar zijn. De opsporingsvergunning is verkregen na advies van onderzoeksorganisatie TNO, Staatstoezicht op de Mijnen, het provinciebestuur van Noord-Holland en de Mijnraad.

HVC neemt momenteel via Trias Westland al deel aan een geothermieproject in de omgeving van Naaldwijk (Zuid-Holland). Het is actief betrokken bij de boring naar geothermie en heeft praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen. De HVC-organisatie ontwikkelt zich steeds meer tot een volwaardige duurzame energie- en mijnbouworganisatie, door het aanwerven van diverse specialisten in geothermie, olie en gas. Daarbij zijn geologen, operationele medewerkers en mensen met jarenlange ervaring in het ontwerpen en het realiseren van putten.

Geothermie maakt schaalvergroting mogelijk

HVC gaat ervan uit dat er bij de aangesloten gemeenten de komende vijf jaar een grote verduurzamingslag gerealiseerd kan worden met de ontwikkeling van geothermie in de gebouwde omgeving. Het levert al geruime tijd restwarmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad aan ruim 12.000 woningequivalenten. Duurzame bronnen zoals geothermie en energie uit oppervlaktewater geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.