Amercentrale

Bijstook biomassa – Wachten op een besluit van Kamp

29 augustus 2016Zaterdag stond het FD stil bij het dilemma rond bijstook van biomassa: ‘Als Nederland alle kolencentrales sluit, komt er ook een einde aan de duurzame energie die er óók in wordt opgewekt’.

Het wachten is op een besluit van minister Kamp rond de kolencentrales, een besluit dat aangekondigd is voor dit najaar, want ‘bijstook’ is bijstook in kolencentrales.
Wat zijn volgens het FD de contouren van het dilemma?

 • ‘Biomassa is goed voor 68% van alle hernieuwbare energie in ons land, veel meer dan bekendere vormen als windenergie (21%) en zonne-energie (4%).’
  .
 • ‘Biomassa-bijstook was in de periode 2000-2010 goed voor 12% van alle hernieuwbare energie en verlaagde de CO2-uitstoot met 16.149 kiloton.’
  .
 • ‘ “Bijstook zorgt voor meer duurzame energie en minder uitstoot van kolencentrales”, concludeerde Diederik Samsom (PvdA) in 2010 in zijn initiatiefnota ‘Duurzaam beleid voor duurzame energie’. Hij pleitte voor een bijstook-verplichting.’
  .
 • ‘In 2013 werd in het Energieakkoord afgesproken dat in 2020 maximaal 1,2%-punt van de 14% hernieuwbare energie die Nederland van Brussel moet halen, uit bijstook komt.’
  .
 • ‘Minister Henk Kamp van Economische Zaken: zonder kolencentrales is er geen bijstook en zonder bijstook halen we die 14% hernieuwbare energie in 2020 niet.’
  .
 • Minister Kamp wil drie jaar voor de afloopdatum het nu geldende Energieakkoord niet openbreken.
  .
 • De milieubeweging wijst op alternatieven: zon en vooral wind op zee.
  .
 • Meer wind-op-zee zal echter niet op tijd (voor de doelstelling) te realiseren zijn.
  .
 • De vraag naar houtpellets voor bijstook is wereldwijd zo groot, dat het nog maar de vraag is of we genoeg kunnen importeren voor bijstook in kolencentrales. Bovendien zijn der eisen aan houtpellets onder invloed van de milieubeweging flink opgeschroefd.
  .
 • Het op gang houden van biomassa-bijstook is ook van groot belang voor de biobased economy. ‘Biomassa-expert prof. dr. ir. André Faaij (Rijksuniversiteit Groningen) zegt het zo: bijstook is cruciaal voor het opbouwen van een stabiele biomassa-markt in ons land.’
  .

Wat concludeert het FD?

Tussen de regels door kun je lezen dat het FD het belang van de ontwikkeling van de biobased economy erg groot vindt.
De krant heeft voor het artikel uitgebreid gesproken met Paul Schouwenberg van de Amercentrale in Geertruidenberg (RWE). Omdat de oude subsidieregeling voor bijstook vorig jaar afliep zijn de houtpelletloodsen in Geertruidenberg nu leeg. ‘Laat ons die stroom weer op gang brengen, zeggen de kolencentrales.’
‘Voorlopig ziet er dus weinig anders op dan afwachten’, is een conclusie van het FD.

Bronnen
FD, 27 augustus 2016: Bijstook of geen bijstook (Registratie)
Foto: Amercentrale te Geertruidenberg (RWE/Essent). (Still uit dronebeelden van Wouw Luchtopnames)

Zie ook
FluxEnergie, 15 juni 2016: Acht jaar subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrale

Zie voor een andere benadering ook
FluxEnergie, 16 juni 2016: ‘Subsidies worden letterlijk verbrand in de Amercentrale’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.