‘Binnen 19 jaar moet de energierevolutie rond zijn’

‘Binnen 19 jaar moet de energierevolutie rond zijn’

11 juli 2016 – De Volkskrant had zaterdag een boeiend achtergrondverhaal over de energietransitie: ‘Zo moeilijk is het niet om al in 2030 klimaatneutraal te zijn’. 

Het is geen berekening van maatregelen en effecten, maar een inventarisatie van de vele maatregelen die al genomen zijn of verwacht kunnen worden. Geen science fiction, zegt de Volkskrant: ‘Iedereen die nu jonger is dan 50 jaar, gaat het normaal gesproken meemaken’.

‘Geen wonderen nodig’
De conclusie van de auteur, Jeroen Trommelen: ‘Er zijn geen innovatieve wonderen nodig en evenmin een grote zak met geld. Strikt economisch maakt het voor een welvarend, westers land zelfs weinig verschil of we rekening houden met het klimaat of niet. Burgers verdienen hun inkomen even makkelijk met oliewinning als met de bouw en exploitatie van windmolens op zee.’

Het geschetste palet van maatregelen uit al bestaande scenario’s noemt de Volkskrant: ‘Scenario voor een energierevolutie in 20 jaar’. (Eén van de geïnterviewden rekent voor dat de energierevolutie in 19 jaar rond moet zijn.)

Het scenario

 • We gebruiken over 20 jaar ruwweg de helft minder energie dan nu.
 • De helft daarvan wekken we duurzaam op.
 • Over twintig jaar is 90 procent van de Nederlandse woningen afgesloten van gas.
 • Alle beschikbare daken zijn vol gelegd met zonnepanelen.
 • Het aantal windmolens wordt na 2023 nog eens verdubbeld.
 • Iedereen is op besparingsjacht vanwege nieuwe belastingen en heffingen.
 • Vliegen wordt twee keer zo duur op een lange vlucht, en vijf keer zo duur voor een Europese vlucht.
 • Huishoudelijk koken en verwarmen gebeurt op stroom.
 • Bijna alle huizen hebben warmtepompen en warmteopslag.
 • Bijna de hele particuliere stroombehoefte wordt gedekt met zonnepanelen en windenergie.
 • Kolencentrales zijn verdwenen.
 • Alleen de industrie gebruikt nog aardgas en biomassa.
 • De CO2-belasting voor burgers en bedrijven loopt op tot 100 euro per ton in 2030.
 • Huiseigenaren en corporaties krijgen een streng en verplichtend energielabel voor hun woning.
 • Niet-elektrische auto’s krijgen een kilometerheffing.

Commentaren van deskundigen
De Volkskrant vroeg een aantal deskundige om commentaar.

Pier Stapersma van energiedenktank Clingendael International Energy Programme
Voor veel burgers en bedrijven gaat het te snel. Vergeet de sociale dimensie niet. Alle huizen loskoppelen van het gasnet gaat niet zo snel.
‘Voorlopig hebben we een forse (fossiele) reservecapaciteit nodig.’

Bob van der Zwaan, beleidsdeskundige duurzame energie bij ECN en hoogleraar duurzame energietechnologie aan de Universiteit van Amsterdam
Het gaat allemaal veel te langzaam. Bij de milieubeweging is CO2-opslag nog taboe.  ‘Ik denk dat je vrijwel alle beschikbare opties op het gebied van duurzame energie nodig hebt.’

Klimaatspecialist Geertje van Hooijdonk van Natuur en Milieu
Burgers willen wel. En in het bedrijfsleven vragen koplopers al om strengere wetgeving. De overheid moet wel meer uitleggen. ‘Méér uitleg, ook en met name van de overheid. Er hoort een verhaal bij waarom dingen nodig zijn.’

En de kosten?
Volgens Ecofys (voor Natuur en Milieu) kost het ongeveer 12,5 miljard euro per jaar. Maar daar staan vermeden kosten tegenover, waardoor Ecofys zelfs uitkomt op een winst van 1,7 miljard per jaar.

Greenpeace maakte een berekening voor de hele wereld. Kosten: 1.660 miljard dollar per jaar, maar meteen ook al 1.100 miljard dollar per jaar aan besparing.

Conclusie
De conclusie van de Volkskrant is bondig: ‘Klimaatdoelen zijn prima te halen’.

Bronnen
De Volkskrant, 9 juli 2016: CO2 – Zo moeilijk is het niet om al in 2030 klimaatneutraal te zijn (via Blendle)
Foto: COP21 (COP21)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.