‘We kunnen binnen tien jaar van fossiele brandstoffen af’

‘We kunnen binnen tien jaar van fossiele brandstoffen af’

20 april 2016 – Een Britse denktank stelt dat we binnen tien jaar afscheid kunnen nemen van fossiele brandstoffen. De hoogleraar Benjamin Sovacool analyseerde ederderer transities en concludeert dat de energietransitie binnen tien jaar gerealiseerd zou kunnen zijn.

In het het vakblad Energy Research & Social Science wordt over de studie gerapporteerd.

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) Op het vlak van energiebronnen schetst de geschiedenis vaak een somber beeld. De overstap van hout op steenkool duurde in Europa bijvoorbeeld 96 tot 160 jaar. Later kostte het 47 tot 69 jaar voor elektriciteit algemeen goed werd. Maar een volgende grote energierevolutie kan volgens professor Benjamin Sovacool in slechts een fractie van die tijd plaatsvinden. Sovacool is voorzitter van de Sussex Energy Group van de universiteit van Sussex en analyseerde de energietransities doorheen de geschiedenis. Zijn besluit: afstappen van het verbranden van fossiele brandstoffen voor energie, is mogelijk in amper een decennium. (…)’

Uit een bericht van Scientias
‘(…) [Professor Benjamin Sovacool] wijst erop dat schaarste, de dreiging van klimaatverandering en de technologische vooruitgang de overstap op duurzamere energiebronnen enorm kunnen versnellen. Bovendien toont Sovacool in zijn studie aan de hand van tal van voorbeelden aan dat er ook genoeg bewijs is dat energietransities heel snel kunnen gaan. Zo had Ontario maar 11 jaar nodig om afscheid te nemen van kolen. En in Indonesië slaagde men erin om binnen drie jaar tweederde van de bevolking over te laten stappen van fornuizen op kerosene op fornuizen op LPG. En in 1970 leverde kernenergie in Frankrijk zo’n vier procent van de elektriciteit, maar in 1982 was dat al 40 procent.
Maar – zo benadrukt Sovacool – deze snelle energietransities gingen niet uit zichzelf. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze ontstonden doordat de overheid ingreep en het gedrag van de consument – bijvoorbeeld door stimuleringsmaatregelen – veranderde. “Het beeld dat energietransities altijd een langdurig verhaal zijn en decennia of eeuwen in beslag nemen, wordt niet altijd onderschreven door het bewijs,” vertelt Sovacool. “Bewegen richting een nieuw, schoner energiesysteem vereist significante veranderingen in technologie, de politiek, het beprijzen en het gedrag van gebruikers. Als dat allemaal uit zichzelf moet gebeuren – zoals je dat vaak in de geschiedenis zag – kan dat inderdaad vele decennia in beslag nemen. Maar we hebben genoeg van voorgaande transities geleerd en ik geloof dat toekomstige transities veel sneller kunnen plaatsvinden.” (…)’

Uit de abstract van de publicatie in Science Direct 
‘(…) What does the mainstream academic literature suggest about the time scale of energy transitions? Additionally, what does some of the more recent empirical data related to transitions say, or challenge, about conventional views? In answering these questions, the article presents a “mainstream” view of energy transitions as long, protracted affairs, often taking decades to centuries to occur. However, the article then offers some empirical evidence that the predominant view of timing may not always be supported by the evidence. With this in mind, the final part of the article argues for more transparent conceptions and definitions of energy transitions, and it asks for analysis that recognizes the causal complexity underlying them. (…)’

Bronnen
De Morgen, 18 april 2016: Nieuwe studie: “Fossiele brandstoffen wereldwijd bannen, kan in 10 jaar tijd”
Scientias, 18 april 2016: ‘We kunnen fossiele brandstoffen binnen tien jaar uitbannen’
Science Direct, volume 13, March 2016, pages 202 – 215 (pdf)
Science Direct, maart 2016: How long will it take? Conceptualizing the temporal dynamics of energy transitions
University of Sussex, 15 april 2016: Fossil fuels could be phased out worldwide in a decade, says new study
Foto: still uit video Elsevier

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.