‘Binnen tien jaar kan ieder huishouden zijn eigen energie opwekken’

‘Binnen tien jaar kan ieder huishouden zijn eigen energie opwekken’

10 maart 2017 – Het is mogelijk om alle Nederlandse huishoudens in 2025 zelfstandig hun eigen energie te laten opwekken, beheren en toepassen. Dat zegt Erik de Leeuw, directeur van Solarwatt Benelux, tegen Solar Magazine.

Erik de Leeuw (Solarwatt): ‘De markt moet kwaliteit leveren’

Uit het bericht van Solar Magazine
‘(…) ‘Het [is] geen utopie om binnen 10 jaar een situatie te realiseren, waarin Nederlandse huishoudens volledig onafhankelijk zijn van energieleveranciers’, zegt De Leeuw. ‘Technisch gezien, is het mogelijk. Wat het voor consumenten alleen nog lastig maakt, is dat er in de markt nog veel onduidelijkheid heerst over de veiligheid van zonne-energieproducten en hoe betrouwbaar hun investering zal zijn op de langere termijn – bijvoorbeeld ten aanzien van onderhoud en product- en vermogensgaranties. Gebruikers zijn klaar voor de energietransitie. Het is nu aan de markt om te voorzien in kwaliteit.’ (…)
Een sectorbreed streven naar transparantie, betrouwbaarheid en veiligheid in het belang van de consument is daarom het pleidooi van De Leeuw.
Bij langetermijninvesteringen als zonnepanelen is de laagste prijs volgens de ondernemer niet langer leidend. In plaats daarvan zijn naast kwaliteitskeurmerken en merkimago, de garantievoorwaarden (78 procent) en de aanbeveling van installateurs (68 procent) tegenwoordig veel belangrijker, zo blijkt volgens De Leeuw uit onderzoek van Europese onderzoeksorganisatie EuPD Research. De zonne-energiebranche moet volgens De Leeuw daarom kritisch naar zichzelf blijven kijken, hoge eisen stellen aan producten en service, en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft transparantie, kwaliteit en veiligheid. (…)’
Solarwatt is een Duitse fabrikant van zonnepanelen en energiesystemen.

Bronnen
Solar Magazine, 10 maart 2017: Solarwatt: ‘Alle Nederlandse huishoudens kunnen in 2025 zelf energie opwekken, beheren en toepassen’
Illustratie: Nuon. Portretfoto: twitter

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.