‘Biobrandstoffen gebruiken veel te veel land en water’

17 juni 2015 – In dagblad Trouw waarschuwt Arjen Hoekstra, hoogleraar waterbeheer, dat biobrandstoffen veel te veel land en water gebruiken. ‘Een onacceptabele aanslag.’

In een opiniebijdrage in Trouw schrijft Hoekstra: ‘Als we het huidige EU-beleid voortzetten en binnen vijf jaar 10 procent van de fossiele brandstoffen in de mondiale vervoersector vervangen door bio-ethanol uit efficiënte gewassen, dan neemt de wereldwijde watervraag al toe met 6 tot 7 procent. (…) Nu al raken steeds meer bodems en watervoorraden uitgeput. De ontginning van regenwouden gaat onverminderd door en energie concurreert in toenemende mate met voedsel- en houtproductie en biodiversiteit.’
Hoekstra zet zich ook af tegen waterkracht. ‘Deze energiebron is goed voor 16 procent van de mondiale elektriciteitsvoorziening en wordt beschouwd als een schone vorm van energie. Maar dammen hebben meestal grote gevolgen voor ecosystemen en lokale bewoners. Zo moesten voor de Drieklovendam in China ruim een miljoen mensen verhuizen. Bovendien verdampt uit de reservoirs veel water, wat gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van water benedenstrooms.’
Hoekstra concludeert: ‘Al met al is de tijd rijp voor een afscheid van olie, gas en kolen. Maar laten we dan investeren in echt duurzame oplossingen. Biobrandstoffen, die nu centraal staan in de Europese energieplannen, passen daar niet in. Een klimaatneutrale economie kán worden gecombineerd met het verlagen van onze land- en watervoetafdruk, maar dan moeten we volledig inzetten op zon en wind.’

 

Bronnen
Trouw, 17 juni 2015: Biobrandstoffen gebruiken veel te veel land en water (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.