‘Biomassa is brandstof van de toekomst’

‘Biomassa is brandstof van de toekomst’

20 februari 2017In de opinierubriek van Trouw verzet het energiebedrijf RWE zich tegen de kritiek op de biomassa-bijstook in kolencentrales. ‘Biomassa is de brandstof van de toekomst. Biomassa kan kolen helemaal gaan vervangen.’ Daarom moet de beperking in het Energieakkoord op biomassa worden opgeheven.

Wim Willeboer is specialist in biomassa bij energiebedrijf RWE (het moederbedrijf van Essent). RWE exploiteert in Nederland nog twee kolencentrales: de Amercentrale (Amer-9 met biomassa-bijstook) en de Eemshavencentrale (een moderne kolencentrale, zonder biomassabijstook).
Willeboer reageert op een commentaar van Trouw waarin de krant zich afzet tegen het gebruik van biomassa in kolencentrales.

Uit de opiniebijdrage van Willeboer
‘(…) ‘Geen biomassa in kolencentrales’, schreef Trouw op 4 februari in zijn commentaar. Ook daar bestaat kennelijk het beeld dat er bossen verdwijnen door het toepassen van biomassa voor energie. Dat is niet zo. In Nederland bestaat biomassa vooral uit zaagsel van de houtindustrie en dunningshout uit plantages, dat voorheen vooral gebruikt werd voor papierproductie. De duurzaamheidscriteria in het Energieakkoord zijn zeer streng, de strengste van de wereld.
In wezen is biomassa zonne-energie, door de natuur zelf geconcentreerd en opgeslagen. Een zeer noodzakelijke energiebron als we een volledig duurzame energievoorziening willen. Zelfs als we land en zee volzetten met windmolens en zonnepanelen, zijn er op tijden met weinig zon en wind andere energiebronnen nodig. Ook met de opslag van energie in batterijen en andere systemen redden we het niet als het in het donkere seizoen dagen- of zelfs wekenlang niet waait.
Biomassa is wel altijd beschikbaar. En biomassa is niet alleen hout: ook allerlei agrarische rest- en afvalstromen komen in principe in aanmerking. En als steeds meer biomassa als grondstof voor de chemische industrie wordt toegepast, zullen de restproducten van deze industrie alleen nog in aanmerking komen voor energietoepassingen.

Biomassa kan kolen helemaal gaan vervangen
Biomassa kan kolen helemaal gaan vervangen. De zogeheten SDE+, een overheidssubsidie voor grote groene-energieprojecten die nu verleend is, zorgt in een van de centrales al voor bijna volledige verdringing van kolen. Met verdere stappen kunnen we de centrales die nu nog kolen gebruiken ombouwen naar volledig duurzame biomassacentrales. Want kolen kunnen we uitfaseren, maar centrales (op duurzame brandstof) blijven nodig.
Iedereen, ook de Trouw-redactie, heeft het over de hoge subsidiebedragen voor deze verduurzaming met biomassa. De bedragen zijn niet zo hoog omdat het zo duur is, maar omdat er zo veel duurzame elektriciteit wordt opgewekt. De subsidies zijn toegekend in een veilingsysteem, in concurrentie met allerlei andere vormen van verduurzaming. Dat biomassaprojecten gewonnen hebben in die veiling betekent dus dat ze goedkoper zijn dan projecten die het niet hebben gehaald.
Biomassa is naar mijn mening geen tijdelijke oplossing, het is een onderdeel van de duurzame toekomst. Daarom moet de beperking die er in het Energieakkoord aan verbonden is zo snel mogelijk worden opgeheven. (…)’

 

Bronnen
Trouw, opiniebijdage, 18 februari 2017: Biomassa is brandstof van de toekomst
Foto: Essent

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.