‘Biomassa is wél een aantrekkelijke energiebron’

‘Biomassa is wél een aantrekkelijke energiebron’

17 mei 2016 – Afgelopen vrijdag promoveerde Vassilis Daioglou in Utrecht op een onderzoek naar de mogelijkheden van biomassa als energiebron. Ondanks de controverses rond de inzet van bio-energie, ziet Daioglou grote mogelijkheden.

160517-Daioglou
Vassilis Daioglou: ‘Basismateriaal dat bestaat uit lignocellulose heeft meeste potentie’

Uit het persbericht van de Rijksuniversiteit Utrecht
‘(…) Biomassa is door zijn diversiteit in afkomst een aantrekkelijke alternatieve energiebron. Het komt voort uit onder andere gewassen, residuen en afvalstromen en kan op diverse manieren worden gebruikt. Maar vanwege een aantal onzekerheidsfactoren in de berekening van het totale primaire energiepotentieel is het gebruik van biomassa en -energie op grote schaal een controversiële oplossing voor klimaatmitigatie, het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Drijvende en beperkende factoren
Daioglou gebruikte een geïntegreerd analysemodel om de rol van biomassa in klimaatmitigatie nader te onderzoeken. Door de resultaten van verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken vond hij de drijvende en beperkende factoren voor het gebruik van biomassa en -energie, en hoe die in diverse toekomstscenario’s variëren.
Volgens de modelberekeningen hebben basismaterialen die bestaan uit lignocellulose (de grondstof voor papier) niet alleen het meeste potentieel, maar ook de laagste kosten en emissie. Hoeveel de CO2-uitstoot kan worden teruggedrongen hangt af van de beschikbaarheid van betaalbare lignocellulose-brandstoffen, basismaterialen voor biomassa bij de opwekking van stroom, en hun combinatie met het ingraven van koolstofdioxide.

Een sterke concurrent
Biomassa kan voorzien in de vraag naar goedkope verwarming van gebouwen en industrie, en kan een sterke concurrent worden in de transportsector. Verbeteringen in de energie-efficiëntie van gebouwen en vervoer kunnen helpen om biomassa de weg te wijzen naar effectievere vormen van gebruik. (…)’

Potentie van bio-energie zeer groot
BNR interviewde de hoogleraar Detlef van Vuuren (een van de promotoren).

160517-VanVuuren
Prof. dr. Detlef van Vuuren: ‘Vooral combineren met CO2-afvang’

Uit het bericht van BNR
‘(…) De potentie van bio-energie is nog altijd zeer groot, benadrukt Van Vuuren: het kan rond 2050 voorzien in 15 tot 20 procent van de wereldwijde energiebehoefte. “Vandaar dat het naar ons inzien niet verstandig is om het kind nu met het badwater weg te gooien. Het is vooral erg aantrekkelijk om bio-energie te gaan gebruiken in combinatie met CO2-afvang.” Als je de CO2 die een plant of boom tijdens zijn leven uit de lucht haalt vervolgens na verbranding opvangt, heb je een systeem met een negatieve CO2-uitstoot, voorziet Van Vuuren.
Milieuclubs vrezen ontbossing en voedseltekort door vergisting van voedsel of houtverbranding. Bovendien wil een Kamermeerderheid vervroegd alle kolencentrales sluiten, wat ook effect zal hebben op de houtverbrandingscapaciteit. Maar het aanvankelijke enthousiasme voor bio-energie vanuit de milieubeweging slaat wel heel snel om in scepsis, zegt Van Vuuren. “Juist omdat bio-energie zo belangrijk kan zijn in de omschakeling naar een duurzamer energievoorziening.”
De crux zit hem volgens Van Vuuren in de wijze van bio-energieopwekking. In het verleden kwam een deel van de bio-energie uit voedselgewassen en dat is nou net niet de meest verstandige manier om met bio-energie om te gaan. “Als je bio-energie bevordert, kan het nog altijd gebeuren dat dingen de verkeerde kant op schuiven. Dus wij raden in het proefschrift dan ook aan om dat goed te blijven monitoren.” (…)’

Vassilis Daioglou is, evenals Detlef van Vuuren, verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving.

Bronnen
Rijksuniversiteit Utrecht, 13 mei 2016: Promotie: De toekomst van biomassa
BNR, 17 mei 2016: ‘Bio-energie essentieel in duurzame energievoorziening’
Bio-energiecentrale Cuijk (door BECC overgenomen van RWE/Essent) (foto Essent)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.