‘Biostoom’ van Eneco voor Chemie Park Delfzijl


14 februari 2017
Gisteren is door minister Kamp de levering van ‘biostoom’ van de Eneco-centrale in Delfzijl aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking gezet. Eneco heeft de biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert. 

Uit een persbericht van Eneco
‘(…) Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10% van haar Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar.

Minister Kamp: ‘Voortrekker in de transitie naar duurzame energie’

‘Energiebesparing én minder CO2-uitstoot’
Minister Kamp, Economische Zaken: ‘Noord-Nederland heeft een voortrekkersrol in de transitie naar duurzame energie. De noordelijke provincies en gemeenten waren de eerste met een plan van aanpak voor de uitvoering van het Energieakkoord. Het Chemie Park Delfzijl onderstreept deze ambities door over te stappen op duurzaam opgewekte stoom. De betrokken partijen investeren op die manier niet alleen in energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot. Ze dragen ook bij aan de regionale economie door een duurzame groei van het chemiecluster mogelijk te maken.’

Basischemicaliën
Ruim 10 procent van de Nederlandse productie van basischemicaliën komt uit Delfzijl. De industrie is onderling sterk verbonden en zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid in de regio. Het project maakt het chemiecluster in Noordoost-Nederland duurzamer en toekomstbestendiger. De drie partijen hebben gezamenlijk ongeveer 40 miljoen euro in het project geïnvesteerd.

Van hout naar zout
In de Bio Golden Raand-biomassacentrale van Eneco worden houtsnippers van sloop- en afvalhout omgezet in – van orgine alleen – groene stroom. Jaarlijks verwerkt de centrale circa 300.000 ton sloop- en afvalhout dat per schip en vrachtwagen aankomt in Delfzijl vanuit Nederland en omliggende landen. AkzoNobel neemt al een belangrijk deel van de geproduceerde groene stroom af, maar de afgelopen periode is de centrale omgebouwd om ook biostoom aan AkzoNobel te leveren.

Infrastructuur
Groningen Seaports heeft de benodigde infrastructuur aangelegd, waaronder de stoomleiding die ook toegankelijk is voor andere partijen. Dit vergroot de aantrekkelijkheid voor (nieuwe) fabrieken die stoom nodig hebben in hun processen en ondersteunt de duurzame ontwikkeling van het haven- en industriegebied in Delfzijl.
AkzoNobel neemt voor een periode van twaalf jaar de groene stoom van Eneco af. Daarnaast investeert het verf- en chemieconcern in de noodzakelijke infrastructuur op Chemie Park Delfzijl en biedt hierdoor continuïteit in een van de basisvoorzieningen voor de andere chemiebedrijven op het chemiepark. (…)’

Video van AkzoNobel (2’55”) 

Video Groningen Seaports (2’21”) 

Bronnen
Eneco, persbericht, 13 februari 2017: Minister Kamp neemt biostoomlevering van Eneco aan AkzoNobel in gebruik – Grootste bio-energiecentrale van Nederland levert nu dubbele hoeveelheid duurzame energie
AkzoNobel, 13 februari 2017: AkzoNobel reduces CO2emissions by 100,000 tons thanks to new bio-steam facility 
Groningen Seaports, persbericht, 13 februari 2017: Minister Kamp neemt biostoomlevering van Eneco aan AkzoNobel in gebruik
Foto: Eneco. Portretfoto Kamp: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.