Blije reacties op herziening Elektriciteitswet

22 maart 2016Op de vanmiddag aangenomen herziening van de Elektriciteitswet is blij en opgelucht gereageerd. Om te beginnen door TenneT en door de NWEA.

Uit de reactie van TenneT
‘(…) De Eerste Kamer heeft TenneT’s rol als ontwikkelaar en beheerder van het net op zee bevestigd. Instemming vandaag van de Eerste Kamer met de herziening van de Elektriciteitswet met betrekking tot Wind op Zee geeft hiervoor de benodigde wettelijke basis. Eind december vorig jaar verwierp de Eerste Kamer nog de wet STROOM, waardoor een wettelijk besluit langer op zich liet wachten en tijdige aansluiting van de eerste windparken bij Borssele in gevaar kwam. Ondanks deze onzekerheid ging TenneT volgens planning door met de voorbereidingen zoals het aanvragen van vergunningen en het vaststellen van het technische ontwerp voor de platformen op zee. (…)
Mel Kroon, CEO van TenneT: “Wij zijn blij dat er een positief besluit is genomen door de Eerste Kamer. Hiermee is het risico op vertraging gelijk aan het begin van het aanbestedingsproces voorkomen. Dankzij het aannemen van deze herziening van de Elektriciteitswet kunnen wij nu onze in Duitsland opgedane kennis en kunde met het aansluiten van windparken op zee aanwenden voor de Nederlandse energietransitie.  (…)’

Complimenten voor minister Kamp
Uit de reactie van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie)
‘(…) NWEA is zeer tevreden dat de Eerste Kamer de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) op 22 maart heeft aangenomen. De laatste horde voor de aanleg van grootschalige, duurzame windparken op zee is hiermee genomen.
Met het besluit om TenneT aan te wijzen als netbeheerder op zee hebben investeerders de garantie dat nieuwe windmolens in de Noordzee worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Het gaat om een totale investering van 11 tot 18 miljard euro tot en met 2023. Hiermee wordt 3500 megawatt (MW) aan extra vermogen opgesteld, genoeg om bijna 4 miljoen huishoudens van stroom te voorzien.
NWEA complimenteert de snelle wetsreparatie van minister Kamp van Economische Zaken, en dankt de Eerste en de Tweede Kamer voor de brede steun voor het wetsvoorstel. De eerste biedingsronde voor nieuwe windparken op zee kan nu zoals gepland in april openen waarmee tijdige realisatie van windenergie op zee uit het Energieakkoord haalbaar blijft. Nederland slaat hiermee een belangrijke slag in de verduurzaming van onze energievoorziening. (…)’

 

Bronnen
TenneT, 22 maart 2016: Eerste Kamer wijst TenneT aan als netbeheerder op zee
NWEA, 22 maart 2016: Laatste horde aanleg grootschalige windparken op zee genomen
Illustratie: TenneT

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.