Blok blijft erbij: ‘Energieprestatievergoeding ook voor woning met gas’

18 oktober 2016Minister Blok van Wonen blijft erbij: ook zeer energiezuinige woningen met een aardgasaansluiting kunnen in aanmerking komen voor energieprestatievergoeding (EPV). Dat blijkt uit een brief van Blok aan de Tweede Kamer. Hij wil zijn besluit wel geregeld evalueren.

De EPV, waarmee verhuurders de kosten voor energiebesparende maatregelen kunnen doorberekenen aan hun huurders, is bedoeld als stimuleringsmaatregel om energie te besparen in de huursector. PvdA-kamerlig Albert de Vries stelde schriftelijke vragen over de uitbreiding van de EPV-regeling naar woningen met een gasaansluiting.

Uit de beantwoording van de kamervragen door minister Blok
‘(…) Ik ben bereid om ook voor zeer energiezuinige woningen die een aardgasaansluiting hebben een energieprestatievergoeding mogelijk te maken, waarbij voorwaarde is dat de beperkte fossiele energie die nog voor de verwarming van de woning gebruikt wordt, wordt gecompenseerd door duurzame energieopwekking. Ik wil dit doen om ruimte te geven aan verschillende technische concepten om huurwoningen vergaand te verduurzamen. Ook woningen waarbij beperkt gebruik gemaakt wordt van aardgas (via een gasaansluiting) kunnen als zeer energiezuinig in de zin van de Wet en het Besluit worden gerekend. Dit is het geval wanneer er sprake is van een zeer lage warmtevraag en de hoeveelheid op te wekken energie voldoende is voor het gebruik door de huurder.
Dat kan woningbouwcorporaties helpen in hun streven om, op zowel korte als langere termijn, op kostenefficiënte wijze de ambities ten aanzien van de energiebesparing te versnellen. Daarbij blijft het uitgangspunt voor de lange termijn een energieneutrale gebouwde omgeving. (…)’

Het toestaan van een gasaansluiting zal de innovatie in energiezuinige bouw niet afremmen, stelt Blok in zijn brief.

‘(…) Het faciliteren van deze andere, zeer energiezuinige, concepten binnen de energieprestatievergoeding hoeft innovatie niet te belemmeren. Het zal bijvoorbeeld op het terrein van de schil juist innovatie kunnen bevorderen, omdat te verwachten is dat er op korte termijn grotere volumes kunnen worden gerealiseerd. (…)’

Blok ziet wel een einde aan de EPV voor woningen met gas en stelt daarom een periodieke evaluatie voor.

‘(…) [Het is] voor de hand liggend dat op enig moment een energieprestatievergoeding niet langer toepasbaar zal zijn voor concepten met fossiele energie, omdat dit ongewenste kosten voor de instandhouding van gasnetten in de hand kan werken. Met het oog hierop wordt deze regeling periodiek geëvalueerd, te beginnen in 2018 bij de reeds aangekondigde evaluatie van de Wet. De horizon die investeringen hebben, wordt daarbij vanzelfsprekend meegewogen. (…)’

Uit de internetconsultatie over de uitbreiding van de EPV, die duurde tot 11 september, blijkt volgens Blok een behoefte aan het includeren van huizen met een gasaansluiting in de regeling. Maar er is ook protest tegen de uitbreiding, onder meer van Stroomversnelling, een netwerk van bouwers, corporaties, gemeenten en netbeheerders die samenwerken om nul-op-de-meterwoningen te realiseren.

Uit een eerder bericht van Stroomversnelling
‘(…) Als dit artikel wordt opgenomen in de AMVB ondermijnt dit het initiatief van Stroomversnelling om grootschalig sociale huurwoningen met hernieuwbare energie tot Nul op de Meter woningen te renoveren. Stroomversnelling is hier absoluut op tegen. Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat de gebouwde omgeving (nagenoeg) energieneutraal wordt. Dit lukt niet als er nog een significante hoeveelheid aardgas wordt gebruikt. De EPV gaat uit van de inzet van duurzame energie met als doel om op grote schaal woningen te (ver)bouwen zonder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Verruiming van de EPV wet is dan ook strijdig met dit uitgangspunt en dit streven. (…)’

Bronnen
Kamerbrief minister Blok, 14 oktober 2016: Beantwoording Kamervragen over het aanmerken van woningen met een aardgasaansluiting als nul-op-de-meter woning
FluxEnergie, 2 september 2016: Na blijdschap nu woede over plan minister Blok Energieprestatievergoeding
Stroomversnelling, 2 september 2016: Stroomversnelling mordicus tegen uitbreiding EPV
Rijksoverheid, 31 augustus 2016: Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning
RVO over energieprestatievergoeding

Zie ook
FluxEnergie, 5 oktober 2016: Minister Blok ‘verbaasd’ over kritiek op NoM-regeling

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.