Bodemdaling gaswinning binnen grenzen

De NAM concludeert in haar jaarlijkse rapportage dat in 2014 de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de vastgestelde grenzen is gebleven.
De Commissie m.e.r vindt deze conclusie aannemelijk. De Commissie is positief over de eerste resultaten van het nieuwe monitoringsprogramma 2014-2019.
Dit programma brengt eventuele effecten van gaswinning op de natuur beter in beeld. ….

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.