Bodemenergiesystemen steeds efficiënter

1 juli 2016Bodemenergiesystemen presteren steeds beter. ‘Het lijkt erop dat gebouwbeheerders steeds beter vat hebben op hun systemen’, veronderstelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die er een onderzoek naar liet doen.

Uit een bericht van RVO
‘(…) Het rendement van een bodemenergiesysteem blijkt uit diverse factoren. Belangrijke factoren zijn onder meer:

  • het temperatuurverschil tussen de warmte- en koudebron, globaal geldt: hoe groter het verschil, hoe beter; de energiebalans. Een goede balans zorgt ervoor dat de brontemperaturen goed blijven
  • de verpompte hoeveelheid grondwater, hoe meer energie per verpompte kub water eruit wordt gehaald, hoe beter.

Beter beheer en onderhoud
RVO.nl liet 125 open systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO) op bovenstaande 3 factoren analyseren. Het onderzoek is een update van eerdere onderzoeken uit 2006 en 2009. Uit de update blijkt dat de systemen veel minder water verpompen tussen de warmte- en koudebron. Waarschijnlijk komt dit door een beter beheer en onderhoud van de systemen. 
Het  gemiddelde temperatuurverschil over de bronnen blijft nagenoeg gelijk: van 4,4 graden Celsius naar 4,6 graden Celsius. Positief is dat er wel systemen zijn met een temperatuurverschil tussen 7 en 10 graden Celsius. Verder zijn de open WKO-systemen in Nederland over het geheel meer in balans dan in 2006 en 2009. (…)’

 

Bronnen
RVO, 27 juni 2016: Bodemenergiesystemen worden steeds efficiënter
Gebruikersplatform Bodemenergie
RVO, rapport: Rapportage bodemenergiesystemen in Nederland -Analyse van 125 projecten – In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (pdf, 48 pag.)
Foto: Hollander Techniek

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.