Cramer: ‘Bouw kolencentrales ging buiten mij om’

151204-GreenpraceMaasvlakte
4 december 2015
In de Volkskrant stelt oud-minister Jacqueline Cramer vanmorgen dat de bouw van drie nieuwe kolencentrales buiten haar om is gegaan. Als de centrales geen CO2 gaan opslaan wil ze alsnog graag de sloophamer hanteren.

Uit de opiniebijdrage van oud-milieuminister Jacqueline Cramer in de Volkskrant
‘(…) De vergunningen werden verleend door de betrokken provincies. Het politiek besluit tot bouw van de centrales was al in 2006 genomen, door het kabinet-Balkenende II van CDA, VVD en D66. Energiezekerheid en de wenselijkheid om een tweede fossiele-energiebron in te kunnen zetten in plaats van gas gaven de doorslag voor de toenmalige minister van Economische Zaken, Laurens Jan Brinkhorst. Toegegeven, ik heb dat besluit niet teruggedraaid – iets dat toentertijd politiek volstrekt onhaalbaar zou zijn geweest. Wel moesten de nieuwe kolencentrales state of the art worden qua duurzaamheid. (…) Door het afgevangen CO2 ondergronds op te slaan, zou de belasting voor het klimaat drastisch omlaag gaan. Alles bij elkaar opgeteld zou de CO2-uitstoot van deze kolencentrales slechts eenvijfde kunnen bedragen van die van een moderne aardgascentrale. (…) De energiebedrijven moeten hier snel werk van maken, anders mogen de nieuwe centrales wat mij betreft ook tegen de vlakte. En dan ben ik er met alle liefde bij, voor de eerste sloophamer, drilboor of springstoflading. (…)’

Cramer
Jacqueline Cramer als milieuminister in 2007

‘Overheid kon bouwplannen niet blokkeren’
In de jaren 2006/2009 waren er volop discussies over de plannen voor nieuwe kolencentrales.
Een bericht van Forum (VNO-NCW) uit 2007 is nu heel aardig om terug te lezen:
‘(…) 05-07-2007 – Wil milieuminister Cramer nu wel of geen nieuwe kolencentrales? Vorige week ontstond daarover enige onduidelijkheid naar aanleiding van de beantwoording van Kamervragen. Kamerleden Paulus Jansen (SP), Diederik Samsom (PvdA) en Wijnand Duyvendak (GroenLinks) wilden weten of de aangekondigde bouw van vier kolencentrales zich wel verhoudt tot de milieudoelstellingen van Cramer, te weten 30 procent minder CO2-uitstoot en 20 procent duurzame energie.
Ja en nee, luidt het antwoord van de minister. Het klopt dat kolencentrales niet de meest voor de hand liggende instrumenten zijn om die doelstellingen te realiseren. “Ik ben ervan overtuigd dat de CO2-emissies van kolencentrales op termijn niet meer te combineren zijn met onze klimaatambities”, schrijft de minister in haar antwoord. Maar tegelijkertijd wijst zij erop dat de energiesector is geliberaliseerd en dat de overheid bouwplannen niet kan blokkeren. Daarom streeft ze naar kolencentrales die de “schoonste van Europa” zullen zijn. Als het dan ook nog eens lukt om een Europees systeem voor emissiehandel van de grond te krijgen, als de centrales op grote schaal biomassa gaan verstoken, en als afvang en opslag van CO2 de stand der techniek wordt, vindt Cramer de bouw van nieuwe centrales “uiteindelijk acceptabel”.
Zij gaat er verder van uit dat de nieuwbouw zal leiden tot de sluiting van oude, minder efficiënte centrales. En misschien zullen de energiebedrijven niet alle bouwplannen ten uitvoer brengen, gegeven de strengere voorwaarden die nu gelden.
Al die slagen om de arm hebben Wijnand Duyvendak niet kunnen overtuigen. Hij heeft een medestander gevonden in oppositiegenoot Helma Neppérus van de VVD. Zij vindt het onbegrijpelijk dat Cramer wel de gloeilamp wil verbieden, maar kolencentrales ongemoeid laat. De oplossing van de VVD: kerncentrales. Tot zover de samenwerking met GroenLinks. (…)’

Bronnen
De Volkskrant, opiniebijdrage, 4 december 2015: ‘Bouw centrales ging buiten mij om’ (via Blendle)
Forum (VNO-NCW), 5 juli 2007: Cramer stookt vuurtje op
Foto boven: November 2008 – Greenpeace in verzet op de bouwplaats van de nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte (foto Greenpeace)

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.