Bouw Nederlands grootste zonnepark van start: 23.000 panelen

Zonnepark Ameland

31 augustus 2015 – Op Ameland start in september de bouw van Nederlands grootste zonnepark. Op het terrein van het vliegveld in Ballum worden 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd, waardoor een park ontstaat met een piekvermogen van 6 megawatt.

Uit een persbericht van Eneco
‘(…) Het park wordt begin 2016 opgeleverd. Dan wekt Ameland, dat nu nog alle stroom van het vasteland geleverd krijgt, de stroom voor haar ruim 1500 huishoudens zelf op. Dit past in de ambitie van het Waddeneiland om in 2020 volledig energieneutraal te zijn.
Zonnepark Ameland is een initiatief van de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie (AEC) en Eneco, die in het project samenwerken vanuit een gedeelde visie op de verduurzaming van de (lokale) energievoorziening. Voor de realisatie van het project hebben zij de BV Zonnepark Ameland opgericht, waarin iedere partij een gelijk belang heeft. Binnen de samenwerking is de gemeente verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing, het vergunningstraject en de aanvraag van subsidie. AEC maakt zich sterk voor lokale betrokkenheid en draagvlak, onder meer door Amelanders de mogelijkheid te bieden om te participeren in het park. En Eneco neemt vanuit haar ervaring met grote energieprojecten de verantwoordelijkheid voor de realisatie en het beheer van het zonnepark op zich.
Het zonnepark wordt gebouwd door Solarcentury die voor de realisatie waar mogelijk lokale bedrijven of onderaannemers inhuurt. Om het park aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet legt netbeheerder Liander een nieuwe kabel aan tussen het vliegveld van Ballum en het regelstation in Nes. Vandaag is er een speciale informatiebijeenkomst voor bewoners van Ameland waarin onder meer alle werkzaamheden rond het park worden toegelicht.
Met de bouw van het park is 7,4 miljoen euro gemoeid. Realisatie van het park is mede mogelijk door subsidies van het Waddenfonds, de Provincie Friesland en de landelijke regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). (…)’

Uit de website van Zonnepark Ameland
‘(…) De gemeente Ameland heeft als ambitie om in het jaar 2020 energieneutraal te zijn. Windmolens zijn niet toegestaan op Ameland en veel andere technieken staan nog in de kinderschoenen. Het zonnepark voorziet precies in de energiebehoefte van heel Ameland in een rustige periode zonder toeristen en levert 20% van de elektriciteitsbehoefte van Ameland. Een park van deze omvang is dus nodig om de duurzaamheidsdoelstelling te halen. (…)
Zonnepanelen vormen een van de meest milieuvriendelijke manieren om duurzame energie mee op te wekken. Omdat, als de panelen eenmaal staan, zij afhankelijk zijn van de zon en niet van de toevoer van brandstoffen zoals kolen bijvoorbeeld. Vandaar dat de hiermee opgewekte energie ook wel donkergroene stroom wordt genoemd. (…)
Het zonnepark op Ameland heeft een vermogen van 6 MWp. De 23.000 zonnepanelen, gelegen op ongeveer 10 hectare grond, zullen naar verwachting jaarlijks 5,6 GWh stroom produceren. Dat is 5,6 miljoen kilowattuur, genoeg voor de circa 1.500  huishoudens op Ameland. Dat is precies de stroombehoefte van heel Ameland in een rustige periode zonder toeristen en voorziet in 20% van de totale elektriciteitsbehoefte van Ameland. (…)’

Bronnen
Persbericht Eneco, 27 augustus 2015: Bouw Nederlands grootste zonnepark van start
Website Zonnepark Ameland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.