Bouw ontdekt ‘de gouden kansen van Energie- en Klimaatakkoord’

18 januari 2016 – De bouw krijgt eindelijk door welke gouden kansen het Energie- en Klimaatakkoord bieden. Dat signaleert Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, een samenwerkingsverband in de bouw dat voortvarend aan de slag is met nul-op-de-meter-woningen. 

Leen van Dijke zegt dat in een interview van Cobouw. Dat de verduurzamingsopgave veel werk zal genereren, begint door te dringen. Al hebben de belangrijkste brancheorganisaties er nog steeds te weinig oog voor, vindt hij.
Stroomversnelling is een netwerk van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen aan de slag gaan om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw mogelijk te maken. ‘Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning.’

Uit het interview van Cobouw
‘(…) “Als het geld dat in de gebouwde omgeving opgaat aan energie beschikbaar komt voor investeringen, krijg je er een enorm bouwvolume bij. Dat besef dringt nu snel door.” Het gaat, rekent hij snel voor, om miljarden euro’s per jaar. “In principe is op jaarbasis 13 miljard euro beschikbaar; het bedrag dat nu nog wordt besteed aan gas en elektriciteit.”
Jammer vindt hij het dat de bouwlobby in plaats van gas bij te geven nog te vaak op de rem staat. “De makke van brancheorganisaties is dat ze niet zomaar innovatieve koplopers in de bouw in de schijnwerpers kunnen zetten. Organisaties voelen zich ook verplicht om de achterblijvers te bedienen. De bedrijven die blijven doen wat ze tien jaar geleden ook al deden. Ik zou me als brancheorganisatie niet zo druk maken om die achterblijvers en juist de koplopers faciliteren.”
Hij is ervan overtuigd dat de bouw hoe dan ook ingrijpend verandert. “Wie daarin niet mee gaat, zal het in de toekomst moeilijk krijgen.” Het is, zo is zijn overtuiging, meegaan of, uiteindelijk, verdwijnen. “De branchevereniging is te vaak de hoeder van de lantaarndrager in plaats van de facilitator van vernieuwing.” (…) De aandacht gaat telkens ook weer uit naar verloren discussies. Zoals het verzet tegen aanscherping van de epc. Met een beetje visie had iedereen al lang geleden kunnen zien dat die aanscherpingen juist een enorme kans zijn om te innoveren.  (…)
Het zou wat hem betreft mooi zijn als “de bouwsector zou versnellen om doelen van het Energieakkoord in 2020 alsnog te halen”. Nu nul-op-de-meterrenovaties snel kunnen worden opgeschaald, is hiermee naar zijn stellige overtuiging de achterstand in andere sectoren in te lopen. De plaatsing van windmolens op land bijvoorbeeld verloopt moeizamer dan verwacht. “We kunnen in de bouw door een industriële aanpak in combinatie met de energieprestatievergoedingen snel meters maken. Veel te weinig bouwers oriënteren zich nog op deze agenda. (…)’

Bronnen
Cobouw, 16 januari 2016: ‘Bouwlobby moet van de rem af’
Website Stroomversnelling
Foto’s: Stroomversnelling (stills uit video)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.