Bouwers: ‘Energielabel is een chaos’

30 oktober 2015 – De vier brancheorganisaties van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) zijn verontwaardigd over de gang van zaken bij het energielabel. De overheid heeft de procedure nog steeds niet op orde en de bouwers zijn het ‘meer dan zat’.

Uit een bericht van Bouwend Nederland
‘(…) Sinds 1 januari van dit jaar zijn ontwikkelaars en bouwers wettelijk verplicht om bij de oplevering van een nieuwbouwwoning een energielabel te overhandigen aan de koper. Ondanks herhaalde aanmaningen vanuit de bouw en kritische vragen vanuit de Tweede Kamer is het nog steeds niet mogelijk om bij oplevering een energielabel voor een nieuwbouwwoning te verkrijgen.
De vier brancheorganisaties van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) zijn verontwaardigd over de gang van zaken bij het energielabel. Volgens de vier verenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw) heeft het ministerie van BZK de procedure niet op orde.
Met het wettelijk verplichte energielabel wordt aangetoond dat een nieuwe woning wat betreft energieprestatie voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Opdrachtgevers en bouwers hebben de invoering van zo’n label – een verplichting vanuit Brussel – altijd ondersteund. De vier organisaties zijn het echter meer dan zat dat de procedure om zo’n definitief label te krijgen nog steeds niet werkt. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland karakteriseert de gang van zaken als “absolute chaos”.

Systeem werkt niet
Voor het aanvragen van energielabels voor nieuwbouwwoningen is een internetapplicatie in opdracht van het ministerie van BZK ontwikkeld, waarin kinderziekten en ontwerpfouten blijken te zitten. In maart stuurden de vier brancheverenigingen hun eerste brandbrief aan minister Blok. In mei werden indringende Kamervragen gesteld, maar nog steeds werkt het systeem niet. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de door BZK gekozen oplossing helemaal niet kan werken, omdat het gebaseerd is op de BAG-registratie bij het kadaster. Gemeenten dienen daarvoor zorg te dragen, maar zij hebben daar tot een half jaar na oplevering de tijd.

Dwangsommen
Inmiddels laten kopers bij de oplevering van hun nieuwe woning op grote schaal aantekenen dat het energielabel ontbreekt. Op basis daarvan zijn zij gerechtigd om een deel van de laatste 5% van de koopsom in te houden. Ook heeft de Inspectie voor de leefomgeving boetes en dwangsommen aan bouwers in het vooruitzicht gesteld als zij geen energielabel overhandigen, terwijl zij daartoe gewoonweg niet in staat zijn. Volgen Verhagen leidt de bouw schade door de gang van zaken.

Voor de nieuwbouw is het verstrekken van het energielabel overigens een puur administratieve aangelegenheid, gebaseerd op Europese regels. Alle nieuwbouwwoningen in Nederland voldoen ruimschoots aan het energie A-label, omdat de eisen in het Bouwbesluit veel scherper zijn dan die van het A-label. Om die reden hebben de vier brancheverenigingen minister Blok met klem verzocht om de verplichting voor een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen op te schorten, totdat de te doorlopen procedure naar behoren werkt.

Gekkigheid
Maxime Verhagen: “Alle nieuwbouwwoningen die op dit moment worden opgeleverd, voldoen ruimschoots aan de vereisten van het A-label; het tijdelijk opschorten van de verplichting om bij oplevering een energielabel te verstrekken doet daar niets aan af! Wij zijn van mening dat de gekkigheid nu lang genoeg heeft geduurd en dat de minister niets meer belooft maar nu handelt en de verplichting opschort tot hij orde op zaken heeft gesteld.”
In het Lente-akkoord hebben de vier brancheverenigingen met het rijk afgesproken dat zij in de periode 2007-2015 de energieprestatie van alle nieuwe gebouwen met 50% verminderen. Die doelstelling is gerealiseerd. Inmiddels werken zij aan de volgende mijlpaal: het uitsluitend ontwikkelen en realiseren van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna energieneutraal tot energieleverend. Die doelstelling moet uiterlijk 1 januari 2021 zijn bereikt. (…)’

Bronnen
Bouwend Nederland, 27 oktober 2015: Chaos rond energielabel nieuwbouwwoningen
Brief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw aan de minister van BZK, 9 oktober 2015 (pdf, 3 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.