‘Bouwsector moet veel sneller verduurzamen’

30 september 2016Volgens Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement, gaat het veel te langzaam met de verduurzaming in de bouwsector. Er zijn radicale veranderingen nodig om vaart te maken. ‘Na vijf jaar hebben we 500 NOM-woningen. Dat is niks!’

Jan Rotmans sprak op de ‘Bouwkennis Jaarbijeenkomst’ (22 september j.l.).
Uit een verslag van Duurzaam Gebouwd
‘(…) Volgens hem gaat het veel te langzaam in ons land. “Acht jaar geleden werd het eerste groene dak geïntroduceerd in Rotterdam. En nu is slechts 100.000 m2 gerealiseerd. Dat is niks!” Hetzelfde geldt volgens Rotmans voor andere aspecten van duurzaam bouwen “10 biobased woningen na 10 jaar. 500 NOM-woningen na 5 jaar. 1 toepassing van drijvend bouwen na 6 jaar.” En wijzend op een afbeelding van het circulaire kantoor voor Liander in Duiven: “Er is de afgelopen 5 jaar in ons land precies 1 circulair gebouw gerealiseerd. 1 gebouw!”
Zijn conclusie was duidelijk: qua duurzaamheid is de Nederlandse bouwsector nog lang niet waar ze wezen moet. “Er is behoefte aan radicale innovatie.” Zijn gepropageerde radicale innovatie moet volgens hem komen van bedrijven die anders leren denken, weg van brancheorganisaties en bestaande verdienmodellen. “Experimenteer, doe ongewoon!”, hield hij het publiek voor. (…)
“Wie nu niet verandert, bestaat over 10 jaar niet meer.” De ‘radicale innovatie’ die volgens Rotmans gevraagd wordt van de bouwsector, heeft enerzijds betrekking op het inzetten van nieuwe technologie. In dit opzicht verwees hij naar bedrijven als Airbnb en Uber. “De grootste vastgoedonderneming ter wereld – Airbnb – heeft geen vastgoed meer. En de grootste logistieke dienstverlener – Uber – heeft geen eigen voertuigen. Ik voorspel dat u binnen nu en 10 jaar uw geld niet meer verdient met bouwen, maar met het faciliteren van de klant.” Wie de klant centraal stelt, kan met behulp van slimme technologie tot interessante nieuwe verdienmodellen komen.  (…)’

Bronnen
Duurzaam Gebouwd, 29 september 2016: Rotmans: ‘Er is behoefte aan radicale innovatie’ 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.