Bouwsector wil meer duurzaamheid en minder papierwerk

17 februari 2016De bouwsector wil af van het grote aantal duurzaamheidscertificaten. Dat schrijven twaalf vertegenwoordigers in een ingezonden brief in Cobouw. Ze pleiten voor één certificeringsstandaard met meer effect op duurzaamheid.

Het groeiend aantal duurzaamheidscertificaten brengt veel papierwerk met zich mee. Bovendien zijn ze teveel gericht op de bedrijfsvoering en te weinig op het resultaat, aldus de twaalf MVO-managers (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in hun brief ‘Duurzaamheid: minder papier, meer praktijk’.

De ondertekenaars stellen het bereikte resultaat van alle prestatieladders en certificeringen niet ter discussie.

Uit de ingezonden brief in Cobouw
‘(…) Echter, de ladders en certificaten richten zich vooral op de bedrijfsvoering, terwijl beperkt aandacht is voor duurzaamheid in de projecten. Juist in de projecten kan namelijk nog veel worden bereikt. En daar ligt ook een rol voor opdrachtgevers. Hoe zien wij dat dan?
1. Beperk het aantal prestatieladders en duurzaamheidscertificaten. Is het mogelijk om één gezamenlijke basis te vinden, zoals ISO26000 of het GRI-protocol? Dan wordt dat de standaard voor de hele keten (inclusief opdrachtgever en opdrachtnemer).
2. Vraag duurzaamheid zodanig uit dat dit daadwerkelijk impact op het project heeft.
3. Zorg voor een gerichte dialoog in het project tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wij nodigen opdrachtgevers uit om in gesprek met ons en andere opdrachtnemers samen in projecten het verschil te maken. Minder duurzaamheid op papier, méér in de praktijk. Niet vinken, maar vonken dus.

Marcel van der Holst, MVO Manager Ballast Nedam
Born Goedkoop, senior consultant Sustainability BAM Infraconsult
Hedwig Thorborg, coördinator Duurzaamheid Boskalis Nederland
Susanne IJsenbrandt, adviseur MVO Cofely Energy & Infra
Jan Maarten Cornet, MVO Officer Croon Elektrotechniek
Stefan Daamen, senior adviseur Duurzaamheid Heijmans Infra
Cora de Groot, Duurzaamheidsmanager Mourik
Anita Holst, CSR Manager SPIE Nederland
Harry Hofman, MVO Manager Strukton
Douwe van den Wall Bake, manager Duurzame Ontwikkeling TBI
Sander Dekker, manager Sustainability Van Oord
Lars van der Meulen, manager CSR VolkerWessels
(…)’

Stichtingsmanager Gijs Termeer van Stichting SKAO, beheerder van de CO₂-prestatieladder, stelt in een ander artikel in Cobouw dat ook zijn stichting wil dat de bouwsector meer wordt uitgedaagd om te innoveren. Maar een ladder blijft een nuttig instrument, vindt hij.

Uit een bericht van Cobouw
‘(…) “Uit onderzoek blijkt dat de 25 grote bouwers die de ladder hebben ingevoerd meer dan 3 procent CO₂ per jaar besparen. Dat is geen geringe reductie.” (…)’

Bronnen
Cobouw, 12 februari 2016: Duurzaamheid: minder papier, meer praktijk
Cobouw, 12 februari 2016: Bouw wil minder certificaten en meer echte duurzaamheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.