Brabant wil duurzame energie in 4 jaar verdubbelen

Brabant wil duurzame energie in 4 jaar verdubbelen

26 februari 2016 – De provincie Noord-Brabant heeft gisteren een ‘energieplan’ gepresenteerd. Het aandeel duurzame energie moet in vier jaar tijd verdubbelen, vooral via zonne- en windenergie.

Speerpunten
Schermafdruk 2016-02-26 06.14.00Het Noord-Brabantse ‘Uitvoeringsprogramma Energie’ heeft twee speerpunten:

 • 14% duurzame energieopwekking in 2020
 • energie-innovatie stimuleren zodat het tempo van de verduurzaming na 2020 sterk toeneemt.

Noord-Brabant wil in 2050 volledig energieneutraal zijn en ziet de te treffen maatregelen niet als een opdracht vanwege het klimaat, maar ook als een kans voor de economie.

Zelfverzekerd
Het plan straalt een zelfverzekerde krachtdadigheid uit (‘Wij, als slimste regio van de wereld’. ‘Energiek, innovatief en groots met een zachte g’.).

.
Schermafdruk 2016-02-26 07.35.49Anne-Marie Spierings (gedeputeerde Energie): ‘Deze energieopgave geeft een vernieuwingsimpuls aan onze economie, waarmee Brabantse bedrijven internationaal beter kunnen concurreren en de werkgelegenheid groeit.’
Het Uitvoeringsprogramma is overigens een uitwerking van reeds geformuleerd beleid (‘De Energieagenda 2010-2020’) en is onder andere gebaseerd op een quick scan van ECN.
Brabant heeft sinds vorig jaar een eigen Energieakkoord. Dat is, op initiatief van SER Brabant, een vertaling van het Nationale Energieakkoord, waar alle relevante Brabantse partijen bij betrokken zijn. De provincie het Uitvoeringsprogramma ook als haar bijdrage aan de uitvoering van het Brabantse Energieakkoord.
De provincie zal in de energietransitie de regie nemen (als ‘actieve partner in initiatieven van anderen’).

‘De Brabantse tactiek’
In de ‘Brabantse tactiek’ van het energieplan staat maatschappelijk draagvlak op de eerste plaats. Op de tweede plaats staat het bevorderen van innovatie en op de derde plaats het bieden van meer ruimte voor duurzame projecten.
Noord-Brabant wil ‘disruptie’ organiseren.
Uit het uitvoeringsprogramma:
‘(…) De transitie naar een volledig energieneutrale samenleving vraagt een heel andere benadering. Eén die gericht is op vernieuwing en disruptie. Dat betekent dat we moeten gaan denken in termen van Uberficatie van de energiewereld. En een voorbeeld kunnen nemen aan wat Tesla doet in de auto-industrie of Philips in de elektronicawereld. Zo berekende Philips dat 98% van de energie momenteel wordt verspild.
Disruptie betekent groots durven denken, maar klein beginnen. En op zoek gaan naar nieuwe en verrassende samenwerkingsverbanden. Wij signaleren dat er in bepaalde deelthema’s technisch gezien grotere stappen richting energieneutraliteit mogelijk zijn of mogelijk kunnen zijn. Maar deze komen om allerlei redenen niet van de grond. Onbekend maakt immers onbemind. Er zitten risico’s aan en niemand wil het eerste project draaien wat vervolgens nog kinderziektes blijkt te hebben. In dit uitvoeringsprogramma hebben wij een aantal van deze kansen gesignaleerd. Vervolgens gaan wij met betrokken partijen aan de slag om die eerste stappen te zetten, aan te tonen dat het technisch kan en bovendien in de praktijk werkt. Wij kunnen hier een belangrijk rol in spelen. Dit doen we door een doel te stellen, partijen bij elkaar te brengen en te verbinden en door experimenten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van living labs. Disruptieve innovatie wordt door samenwerking tussen eigenwijze vernieuwende ondernemers, kennisinstellingen, overheden en burgers bedacht en doorgevoerd. Initiatieven hebben behoefte aan een overheid die ruimte biedt, hen faciliteert in het betreden van nieuwe markten en daardoor helpt in het uitdagen van de status quo. Door bewust in de governance van de living labs ruimte te bieden aan de eigenwijze nieuwe dwarsverbanden en hen te helpen in het creëren van meerwaarde en het wegnemen van barrières (bijvoorbeeld in de wijze van aanbesteden) zijn zij in staat om vanuit de marktniches door te groeien naar brede marktimpact. (…)’

De doelen

 1. Het verduurzamen van de Brabantse energievoorziening*
  • Opwekking duurzame energie: 14% in 2020 en 100% in 2050
  • CO2-reductie t.o.v. 1990: 20% in 2020, 40% in 2030 en 80-95% in 2050
 2. De vergroening van de Brabantse economie
  • 4 Miljard omzet per jaar in 2020
  • 15.000 tot 25.000 Fte werkzaam in de duurzame energiesector
 3. Draagvlak voor de energietransitie
  • 100.000 Brabanders doen actief mee via energiecoöperaties, NOM-renovatie eigen woning, buurkracht, etc.
  • 500.000 Brabanders hebben geïnvesteerd in opwekking van duurzame energie

Uitvoering
Een greep uit de plannen:

 • Nul-op-de-meter woningen: 40.000 in 2021, 800.000 in 2050
 • Alle nieuwbouw vanaf eind 2020 met energieprestatiecoëfficiënt (EPC) nul
 • Verduurzaming overheidsvastgoed
 • Minimaal 160 windturbines (470 Megawatt) tot 2020
 • Provincie koopt alleen groene energie in
 • Ontwikkeling Zukunftstadt-aanpak voor ‘BrabantStad’ (samen met Fraunhofer)
 • 100.000 elektrische voertuigen binnen vier jaar
 • Aantal laadpalen van 600 naar 10.000
 • Complete OV-busvervoer in 2025 zero-emission
 • Ontwikkeling van zero-emission stadsdistributie
 • Studententeams laten werken aan smart mobility
 • Actiever in naleving Wet milieubeheer
 • Uitbreiding zonnedaken op bedrijfsgebouwen
 • Ontwikkeling geothermie
 • Energie ook tot toeristische attractie maken (natuurgebieden, Efteling)
 • Ontwikkeling Sustainable Energy Farming (‘Zero emission voedselproductie, de biobased economy, energieproducerende boerderijen of landschappen en de circulaire economie vormen een gedurfde nieuwe economie van Brabant.’)

Bronnen
Provincie Noord-Brabant, rapport, 25 februari 2016: Uitvoeringsprogramma Energie (pdf, 46 pag.)
Provincie Noord-Brabant, ‘longread’, 25 februari 2016:Een energieneutrale samenleving: van droom naar werkelijkheid
Provincie Noord-Brabant, 25 februari 2016: Reageren
Foto’s: provincie Noord-Brabant

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.