pilot-biovergister-ekodorp-en-vermeulen-groep_img_2877. foto vermeulen groep

Restmateriaal weidevogelbeheer wordt grondstof biovergisting

pilot-biovergister-ekodorp-en-vermeulen-groep_img_2877. foto vermeulen groep

Biovergister Ekodorp, Vermeulen Groep en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap starten een pilot waarbij wordt bekeken of distels en brandnetels uit nabijgelegen weidevogelgebied geschikt zijn om effectief te vergisten, en hoe dit logistiek te regelen is. Als de pilot slaagt, moeten huishoudens in Zuid-Holland deze zomer al energie uit de natuur kunnen gebruiken. 

Het Zuid-Hollands Landschap beheert bijna 5000 hectare natuurgrond. Behalve duinen, bossen en landgoederen beheert het ook veel grasland waar weidevogels broeden, meldt het persbericht van de organisatie. Om de vogels de ruimte te geven wordt in die gebieden laat gemaaid, waardoor er veel extra biomassa ontstaat. Door een deel daarvan te vergisten, willen de betrokkenen duurzame energie genereren. Met de pilot wordt dit jaar ingezet op één gebied van het Zuid-Hollands Landschap, in de Krimpenwaard.

Late maaidatum zorgt voor veel ongewenste biomassa

“Om onze gebieden geschikt te houden voor weidevogels hanteren wij een latere maaidatum. Zo krijgen de jonge grutto’s en andere weidevogels de kans om veilig op te groeien”, vertelt Ninouk Vermeer, Regiohoofd Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap. “Dit betekent wel dat ook ongewenste gewassen zoals distels en brandnetels groeien in onze gebieden. Dat is niet overal kwalijk, maar liever zien we de juiste balans tussen deze gewassen – gras voor de koeien én kruiden in het weiland. Distels en brandnetels zijn niet geschikt als hooi voor koeien en andere grazers, dus zijn we op zoek gegaan naar een andere bestemming. We kwamen uit bij de biovergister Ekodorp.”

Als de energiewinning uit de distels en brandnetels de moeite waard blijkt, willen de partijen de pilot volgende zomer uitbreiden. Dit jaar biedt Vermeulen het vervoer gratis. “Ons bedrijf is altijd bezig met innovatie in de infrastructuur, daarbij hebben we oog voor onze woon- en leefomgeving”, zegt Zwiep Vermeulen van de Vermeulen Groep. “We ondersteunen deze innovatieve pilot van harte. Over de vraag of wij het transport kosteloos wilde regelen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Uiteraard doen we dat graag!”

Bron:

  • Zuid Hollands Landschap, persbericht 24 juli 2017, ‘Energie uit natuur in de Zuid-Hollandse huiskamer’

Foto: pilot biovergister Ekodorp en Vermeulen Groep, persfoto Vermeulen Groep

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.