Brandstofverkopers gaan duurzame biobrandstof stimuleren

Brandstofverkopers gaan duurzame biobrandstof stimuleren

4 november 2016Om het gebruik van duurzame biobrandstoffen te stimuleren voor auto’s en boten heeft een aantal brandstofbedrijven het Platform Duurzame Biobrandstoffen opgericht.

Uit een bericht van TankPro (vakblad tankstations)
‘(…) Diverse bedrijven uit de brandstoffensector gaan samen het gebruik van duurzame biobrandstoffen stimuleren. Onder meer Varo Energy, Green Planet, Groengas Nederland, Nove en Bovag zijn verbonden aan het initiatief, dat gaat opereren onder de naam Platform Duurzame Biobrandstoffen. (…) Zij zijn van mening dat deze brandstofvarianten een belangrijke bijdrage leveren aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot van de Nederlandse transportsector. (…)’

Uit een bericht van het Platform Duurzame Biobrasndstoffen
‘(…) De urgentie is groot om alle alternatieven te ontwikkelen die de CO2-uitstoot in de transportsector terugdringen. Duurzame Biobrandstoffen brengen onmiddellijk en op betaalbare wijze de uitstoot van broeikasgas omlaag van het Nederlandse verkeer en transport.
Daarmee bevorderen duurzame biobrandstoffen het verduurzamen van de Nederlandse economie en geven deze brandstoffen direct invulling aan de doelen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Duurzame Biobrandstoffen zijn voor het Platform die biobrandstoffen die over de gehele productieketen een maximale reductie van broeikasgassen bewerkstelligen en ongewenste effecten vermijden.
Prestaties van de grondstoffen
Het Platform stimuleert de ontwikkeling en zoektocht naar grondstoffen en productieprocessen met aantoonbaar weinig tot geen indirecte nadelige gevolgen en maximale broeikasgasreductie. Dat betekent dat niet de primaire functie of productiewijze van de grondstof bepalend is of deze een duurzame biobrandstof oplevert, maar of aan voorwaarden omtrent broeikasgasvermindering en vermijding van ongewenste effecten is voldaan. Het Platform wil verkennen of op een andere wijze gekeken moet worden naar de verschillende soorten biobrandstoffen. De huidige indeling in ‘conventioneel’, ‘overig’ en ‘geavanceerd’ is het gevolg van een politiek compromis in Europa naar aanleiding van de discussie over indirect land-use change (ILUC) die de afgelopen jaren gevoerd werd en de vertaling daarvan in de Nederlandse implementatie. (…)’

Bronnen
TankPro, 2 november 2016: Varo Energy, Bovag en Nove gaan duurzame biobrandstoffen promoten
Website Platform Duurzame Biobrandstoffen
Foto’s: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.