Brede coalitie presenteert belastingplan om elektrisch rijden te stimuleren

2 juni 2015 – De autobelastingen versimpelen en elektrisch rijden stimuleren. Met dat doel bood een groep belangenorganisaties een alternatief plan voor autobelastingen aan aan staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes.

De staatssecretaris komt naar verwachting nog voor de zomer naar buiten met de Autobrief 2, de fiscale autoplannen van het kabinet voor 2017 – 2020. Daar willen de belangenorganisaties met hun brief invloed op uitoefenen.

Uit een bericht van de Bovag
‘(…) De coalitie geeft met dit plan een samenhangend antwoord op de verschillende uitdagingen om de autobelastingen minder marktverstorend te laten zijn en doelen uit het Energieakkoord te realiseren. Met minder marktverstoring en meer eenvoud dan in het huidige systeem, met een betere balans tussen de particuliere en zakelijke markt, met meer stimulering op maat van elektrische auto’s in plaats van generiek via de bijtelling, met meer kans dat gestimuleerde auto’s in Nederland blijven en met minder uitvoeringslast bij de Belastingdienst. (…)’

Twee tarieven voor bijtelling

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Als het aan de ANWB, de BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en de Vereniging voor Nederlandse Autoleasemaatschappijen ligt, zijn er vanaf 2017 nog maar 2 bijtellingstarieven. Een laag tarief van 7 procent voor volledig elektrische auto’s en een hoog tarief van 20 of 21 procent voor alle andere auto’s.
Nu zijn er nog 5 tarieven die afhankelijk zijn van de mate van milieuvervuiling van een auto. Door de hoeveelheid tarieven te beperken, denken de brancheverenigingen de verstoringen uit de markt te halen. (…)’

Leaserijders met een zogenoemde stekker-hybride auto, een auto die zowel elektrisch als op benzine kan rijden, betalen in het plan net zoveel bijtelling als mensen met een benzine- of dieselauto.

Motorrijtuigenbelasting en aanschafkosten

Uit een bericht van de Groene Courant
‘(…) Elektrische auto’s worden verder vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting en voor semi-elektrische auto’s geldt een half tarief. Voor semi-elektrische auto’s worden de stimulering geleidelijk afgebouwd tot en met 2020. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Om de aanschaf van auto’s met een stekker nog verder te stimuleren, pleiten de belangenclubs voor een stimuleringsfonds van 250 miljoen per jaar. Bedrijven en particulieren zouden een subsidie moeten krijgen als ze een elektrische of hybride auto kopen. Dat geld zou beschikbaar kunnen worden gesteld uit de begrotingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken. (…)’

Uit de brief van de belangenorganisaties
‘(…) Ondertekenende partijen delen de ambitie van de staatssecretaris van Financiën om de BPM uiteindelijk af te schaffen, onder de voorwaarden dat compensatie buiten de MRB en/of bijtelling en/of accijnzen gevonden wordt én dat er sprake is van een in aanvang langzame afbouw. Overigens zijn wij voorstander van een BPM-tariefstructuur die de kleinste, zuinigste auto’s minder zwaar belast dan nu het geval is. Door de randvoorwaarde van budgetneutraliteit binnen de BPM betekent dit dat het tarief voor minder zuinige auto’s dan wat progressiever wordt. (…)’

Bronnen
ANWB, 1 juni 2015: ANWB mede-initiator alternatief plan autobelastingen
Bovag, 1 juni 2015: Autobrief 2: slimmer stimuleren en eenvoudiger belasten
Natuur & Milieu, 1 juni 2015: Brede maatschappelijke coalitie presenteert voorstel voor Autobrief 2: slimmer stimuleren en eenvoudiger belasten
Vereniging van Nederlandse autoleasemaatschappijen, 1 juni 2015: Brede maatschappelijke coalitie presenteert voorstel voor Autobrief 2
NOS, 1 juni 2015: ‘Bijtelling hybride auto’s moet fors hoger’
Groene Courant, 1 juni 2015: Brede coalitie presenteert plan om elektrisch rijden te stimuleren

Lees hier de brief van de belangenorganisaties (pdf)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.