Broeikasgassen – Akkoord van Kigali tot terugdringen hfk’s


17 oktober 2016
In Kigali (Rwanda) is in de nacht van vrijdag op zaterdag een mondiaal akkoord bereikt over het terugdringen van fluorkoolwaterstoffen (hfk’s) die worden gebruikt in airco’s en koelkasten.

De rijke landen hebben zich verplicht in 2019 te beginnen met het terugdringen van hfk’s. China en een groot aantal ontwikkelingslanden beginnen vijf jaar later. India, Pakistan, Iran, Irak en de Golfstaten beginnen pas in 2028.
In 2036 moet een reductie van 85% zijn bereikt.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Het akkoord wordt gezien als de eerste grote doorbraak na de klimaatconferentie in Parijs van eind vorig jaar. De Amerikaanse minister Kerry zei in Rwanda dat hfk’s net zoveel vervuiling opleveren als 300 kolencentrales. Hij noemde de nieuwe afspraken “een monumentale stap voorwaarts”. Als het akkoord wordt nageleefd, zou de opwarming van het klimaat deze eeuw misschien wel met een halve graad kunnen worden beperkt. (…)’

Uit een bericht van De Telegraaf
‘(…) President Obama roemde het akkoord als „een ambitieuze en verstrekkende oplossing voor de dreigende klimaatcrisis”. (…) Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is tevreden en zegt dat door het akkoord de bijdrage van de gassen aan de opwarming van de aarde in het jaar 2100 wordt beperkt tot slechts 0,1 graad Celsius. Ook milieuorganisatie Greenpeace is content met het akkoord. (…)’

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) De Verenigde Staten, de op één na grootste vervuiler ter wereld, behoren tot de landen die zo snel mogelijk het gebruik van deze stoffen aan banden willen leggen. (…) In Kigali pleitten vooral de VS en andere rijke landen voor een zo spoedig mogelijke, aanvullende overeenkomst over broeikasgassen. Die zou binnen vijf jaar van kracht moeten worden. Maar belangrijke vervuilers als China en India vonden dat veel te snel. China, vervuiler nummer één, mikte op een periode van een jaar of tien. India, de derde vervuiler ter wereld, vond ook dat te vroeg, en noemde het jaartal 2031. Het land voerde noodzakelijke economische groei als argument aan. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Het RIVM is zeer tevreden over het klimaatakkoord dat in Rwanda is bereikt. (…) “Dit is echt een heel groot succes voor het klimaat”, zegt Guus Velders van het milieu-instituut. (…) “Als er geen maatregelen zouden zijn genomen, zou de bijdrage aan de klimaatverandering aan het einde van de eeuw kunnen oplopen tot 0,3 tot 0,5 graden Celsius.” Hij vervolgt: “Dat lijkt misschien heel weinig, maar als je kijkt dat in het klimaatakkoord vorig jaar december is afgesproken dat de klimaatverandering beperkt moet blijven tot 2 graden, en we daarvan al 1 graad hebben gerealiseerd de afgelopen eeuwen, dan is een paar tiende winst toch heel significant”. (…)’

Uit een persbericht van GroenLinks Europa
‘(…) Bas Eickhout, GroenLinks Europarlementariër en oud-hoofdonderhandelaar van de Europese wetgeving op F-gassen: ‘F-gassen worden onder andere gebruikt in koelkasten en airco’s. Eén F-gasdeeltje is gemiddeld net zo schadelijk als ruim tweeduizend CO2-deeltjes. Waar CFK’s werden uitgebannen voor het milieu, worden nu F-gassen uitgebannen wegens klimaatverandering. Een zeer succesvol milieuakkoord is nu dus uitgebreid tot klimaatakkoord. Dat is bijzonder.’ (…)
In 2014 heeft de EU, als eerste ter wereld, een ambitieuze F-gas wetgeving aangenomen. Vanaf dat moment is het een internationale voorvechter geworden voor uitbreiding van het Montreal Protocol. Eickhout was de hoofdonderhandelaar van deze wetgeving namens het Europees Parlement. (…)’

Bronnen
NOS, 15 oktober 2016: Akkoord over broeikasgassen in koelkasten en airco’s
De Telegraaf, 16 oktober 2016: Uitstoot broeikasgas koelkasten aan banden (via Blendle)
De Morgen, 15 oktober 2016: 150 landen tekenen ‘monumentaal’ akkoord over terugdringing broeikasgassen
NOS, 15 oktober 2016: ‘Dit is echt een heel groot succes voor het klimaat’
GroenLinks Europa, 15 oktober 2016: En dat is drie: derde klimaatakkoord in maand tijd een feit

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.