foto: Shell

Burgerbewegingen schieten op Shell… met fossiele munitie

generation-discover-festival-2018

Shell is al langer de favoriete schietschijf van de actiegroepen Fossielvrij Den Haag en Fossielvrij Onderwijs. Deze week blijven ze het Shell-festival Generation Discover onder vuur nemen, dat een twee weekends geleden plaatsvond. Maar waar ze het energiebedrijf verwijten dat dit het gebruik van fossiele brandstoffen blijft verdedigen, schieten ze nu zelf met fossiele munitie.

Volgens de actiegroepen moesten schoolkinderen die met hun klas deelnamen aan het festival vooraf een verklaring tekenen waarin ze afstand deden van privacyrechten en bovendien geheimhouding in handen is van burgerbeweging Fossielvrij Onderwijs in handen kreeg. “Juristen schrikken van het contract,” aldus Fossielvrij. “Dit contract is keihard. Shell mag de beeltenis van de kinderen naar eigen believen gebruiken. Het bewijst dat dit festival kindermarketing is.”

“Dit contract past niet bij een kinderfestival. Met dit contract kan Shell ouders voor de rechter slepen wegens contractbreuk als hun kinderen aan oma of op social media iets vertellen over het festival,” aldus advocaat Etienne Prins van Utopie Advocaten. “En kinderen doen afstand van hun portretrecht. Het staat iedereen vrij overeenkomsten aan te gaan binnen de grenzen van de wet, maar dit contract past niet bij een kinderfestival. Het contract is bovendien opgesteld volgens het Engels recht en er staat expliciet dat alléén rechtbanken in Engeland en Wales bevoegd zijn. Dit maakt procederen tegen Shell vrijwel onmogelijk.”

“Dit contract bewijst: een gratis lunch bestaat niet,”, zegt Femke Sleegers van Fossielvrij Onderwijs. “Shell kan de beelden van de kinderen overal ter wereld inzetten voor reclame en andere doeleinden. Kinderen kunnen zichzelf terugzien als uithangbord voor een 98% fossiele multinational die op ramkoers ligt met hun eigen toekomst. Als kinderen of ouders verhaal willen halen, moeten ze naar de rechtbank in Engeland. Shell moet de contracten ongeldig verklaren en de beelden van de kinderen vernietigen.”

Fossielvrij Onderwijs meldt dat de Partij voor de Dieren drie ministeries om opheldering vraagt: het onderwijs, dat het Shell-festival feestelijk opende, binnenlandse zaken, als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming en justitie. “Het wrange is dat minister Grapperhaus van Justitie prominent aanwezig was op het Shell-festival om kinderen te waarschuwen voor hun privacy online,” aldus Sleegers.

Wet gerespecteerd

“Shell houdt zich aan de wet Bescherming Persoonsgegevens waarbij we verplicht zijn ouders met kinderen die het festival bezoeken akkoord te vragen voor het gebruik van foto’s met hun kinderen, gemaakt op het festival,” reageer Shell-woordvoerster Laura van Lingen. “Het formulier dat Fossielvrij aanhaalt is een oud formulier en is niet meer in omloop. Dit formulier is reeds vóór het festival gewijzigd en naar de scholen verstuurd. Ouders is een aangepast formulier aangeboden en zonder akkoord van de ouders zijn de kinderen niet gefotografeerd.”

Op het nieuwe formulier –we kregen van Fossielvrij het oude en van Shell het huidige– is geen sprake meer van Britse rechtbanken, nog van restricties voor de deelnemers om zelf iets over het festival te communiceren.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

6 reacties op “Burgerbewegingen schieten op Shell… met fossiele munitie”

Wendy Brosius|30.10.18|16:54

Beste Koen, “het oude” formulier is het formulier dat wij als ouders dit jaar nog ontvingen voor deelname generation discover. Zelfde als vorig jaar. Gelukkig heeft Shell in aanloop naar het evenement uiteindelijk door de weerstand van veel ouders en docenten het formulier aangepast. Gelukkig dat het ondertekenen geen verplichting is!! Dan kunnen ouders twee keer nadenken voordat foto’s van hun kinderen gebruikt worden door Shell met reclame doeleinden. (festival is immers gratis:-)

Pat Rick|31.10.18|16:59

Milieufundamentalisme is eenzelfde uiting als religieus fundamentalisme en de discussies rond Zwarte Piet. Voor de aanstichters is een makkelijk doel nodig terwijl ze de maatschappij niet veranderen, alleen polariseren. Na Brent Spar had Shell een dikke schadeclaim kunnen indienen aan Greenpeace omdat die met oneigenlijke data de campagne voerden en experts het eens waren dat afzinken eigenlijk beter was. Dan was Greenpeace failliet geweest wat jammer zou zijn geweest. Shell heeft ’t niet gedaan

Pat Rick|31.10.18|17:11

Als de milieufundamentalisten echt een verschil willen maken, protesteren ze tegen een gasleiding onder de Oostzee (waarbij 30% van het gas verloren gaat voordat het bij ons aankomt) ipv te protesteren tegen de superefficiente lokale gaswinning. Of tegen het beleid van de Venuzuelaanse overheid, waar een liter benzine 1 cent kost, dus totaal geen motivatie het milieu te sparen. Ook zouden veel mensen echt geholpen zijn als er een eind komt aan die strijd daar.

Wendy Brosius|31.10.18|18:52

Fossiel vrij onderwijs is geen Greenpeace. Activisten hebben denk ik een rol iets aan te kaarten. In dit geval niet shells verhaal dat iin 2050 nog fossiele brandstof nodig is. Liever: laten we er voor zorgen dat we in 2050 geen fossiele brandstof nodig hebben. We gaan ook geen Marlboro festival goedkeuren voor scholen, met de boodschap dat er in 2050 echt nog wel gerookt zal worden. Er zit idd een grens aan de rol en impact van activisten. Daar nemen overheid, ondernemers en burgers t over..

Pat Rick|01.11.18|13:24

@Wendy: ben je nu het gebruik van fossiele brandstof gelijk aan het stellen met roken? Een stap verder en je bent mensen aan het criminaliseren als ze hun tank volgooien. En ben je opweg naar het milieufundamentalisme dat we NIET kunnen gebruiken

Dit is activisme a-la-carte: kiezen van soft targets en shame-n ipv echte problemen aanpakken waar mensen echt onder leiden. Activisme is onrecht aanpakken en de maatschappij als geheel ten goede veranderen En dat kan best heel moeilijk zijn (M.L.King)

Pat Rick|01.11.18|13:29

Protesteer liever tegen het gebruik van bruinkool zoals ze in Duitsland doen. Die gaan nu gedroogde modder opstoken omdat ze van Nederland geen gas meer krijgen. Dus de schoonste fossiele brandstof wordt nu vervangen door de allervuilste. Het protest lijkt daar wel voorlopig succes te hebben.
En hierdoor is dan ook minder kans op aardbevingen in Limburg door de bruinkoolwinning (eigenlijk exporteert Groningen zijn aardbevingen naar Limburg)

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.