‘Burgers moeten ook geld kunnen steken in wind-op-zee; desnoods door zegeltjes te plakken’

‘Burgers moeten ook geld kunnen steken in wind-op-zee; desnoods door zegeltjes te plakken’

22 augustus 2016De overheid moet ervoor zorgen dat burgers mee kunnen doen met het investeren in grote windparken op zee. ‘Dat verhoogt de betrokkenheid’, vindt Willem Smelik van het beleggingsfonds Meewind.

Meewind heeft minister Kamp per brief voorgesteld om bij nieuwe tenders voor windparken op zee te verplichten dat 20% van de benodigde geld van particulieren en lagere overheden moet komen. ‘Dit verhoogt de betrokkenheid van burgers bij duurzame energieproductie. Zij kunnen dan ook profiteren van het rendement en niet alleen blijven kijken naar de hoge subsidiebedragen die naar grote bedrijven gaan.’

.

160822-Smelik
Willem Smelik (Meewind): Financiële participatie vergroot betrokkenheid

Uit een persbericht van Meewind
‘(…) “In onze visie zou het goed zijn als elke Nederlander de kans krijgt om mee te doen en mee te delen”, aldus Willem Smelik. “Deelname door burgers bepaalt voor een groot deel het gevoel bij de parken. Is het ‘ons’ park, waar we zelf aan hebben bijgedragen? Of is het ‘hun’ park dat ons alleen maar geld kost?” Bij windprojecten op land kunnen burgers in veel gevallen wel financieel participeren. Dit dankzij de motie van CDA Kamerlid Agnes Mulder (2014), waarin zij de minister vroeg de totstandkoming van de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ te versnellen. Tevens riep zij op de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling van windparken op land te vergroten. Minister Kamp heeft tijdens het debat over de motie destijds zijdelings aangegeven dat hij verplichte burgerparticipatie bij de financiering van projecten op land niet wil opleggen. Toch wordt die mogelijkheid veelal wel geschapen en volgens de minister kan dat de acceptatie voor windenergie vergroten. Smelik: “Bij windparken op zee gaat het echter om vele miljarden subsidie die nu naar buitenlandse multinationals gaan. Dat is van een heel andere orde en om die reden roepen wij minister Kamp op financiële participatie door burgers voortaan in de tenders wel verplicht te stellen.”

De animo voor duurzaam sparen en beleggen steeg in Nederland in tien jaar tijd van € 6,6 mld. naar € 29 mld. “Gezien deze groeiende animo voor groen beleggen, zouden projecten zoals Borssele volgens ons zomaar 40.000 particuliere beleggers kunnen aantrekken als de mogelijkheid mee te doen geschapen wordt.”, aldus Smelik. “Wij hebben zelf al 7500 Nederlandse participanten die in Belgische parken, aangrenzend aan de Borssele ontwikkeling, investeren, te weten Belwind, Nobelwind en Northwind.”

De participatie van burgers kan op diverse manieren, zo schrijft Meewind aan minister Kamp “Het zelf kopen van aandelen vanaf € 1.000,-, participeren via je energiemaatschappij of zelfs via een spaarsysteem bij de supermarkt in de vorm van koopzegels. Op deze manieren wordt deelname breed toegankelijk. Het gaat in onze visie bij burgerparticipatie om 20 procent echt eigenaar zijn. Om speculatie te voorkomen is ons voorstel om de burgerparticipatie onder te brengen bij een bewezen, vertrouwde partij. (…)’

Het is duidelijk dat het beleggingsfonds Meewind zichzelf graag als zo’n partij zou willen afficheren.

‘Zegeltjes plakken voor de bouw van windparken’

160822-Kamp
Minister Kamp: Burgerparticipatie is prima, maar ik ga het niet dwingend opleggen

‘Bij Appie of Jumbo zegeltjes sparen voor windmolens op zee. Klinkt gek? Niet volgens investeringsfonds Meewind.’ Zo begint de PZC een artikel over het participatievoorstel van Meewind.
Uit het artikel van de PZC
‘(…) Nee, dit plan is geen ‘Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend’, bezweert bestuurder Willem Smelik van investeringsfonds Meewind. “Wij hoeven er zelf niet beter van te worden, het gaat om het principe.” (…) “Het kan ook via een spaarsysteem bij de supermarkt in de vorm van koopzegels. Nederlanders zijn daaraan gewend. Op alle manieren wordt deelname breed toegankelijk.” (…)
De roep om burgers bij offshore wind te laten participeren komt van meer kanten. Zo pleitte de Zeeuwse Milieufederatie er bij de recente aanbesteding van windpark Borssele voor. Het zou meer support in Zeeland opleveren. (…)
Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangegeven niet tegen burgerparticipatie te zijn, maar tot nu toe weigert hij het dwingend op te leggen. (…)’

Bronnen
Meewind, persbericht, 20 augustus 2016: Meewind: ‘Burgers moeten ook kunnen profiteren van subsidie’
PZC, 20 augustus 2016: Zegeltjes plakken voor de bouw van windparken (via Blendle)

Zie ook
FluxEnergie, 22 augustus 2016: ‘De Groene Rekenkamer’ noemt Meewind ‘oplichters’, maar onderbouwt dat niet
Foto: excursie naar het Prinses Amaliawindpark (foto Eneco)
Portretfoto Smelik: Meewind
Portretfoto Kamp: Rijksoverheid

.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.