“Capaciteitsproblemen stroominfrastructuur rem op digitale economie”

Foto: TenneT

De Dutch Data Center Association (DDA) trekt aan de alarmbel. De koepelvereniging van de Nederlandse organisaties rond digitale infrastructuur waarschuwt dat de Nederlandse digitale economie, door acute capaciteitsproblemen in de stroominfrastructuur, afstevent op een groot probleem. De groei van de Nederlandse economie zou onder druk staan.

Daarnaast kan de energietransitie niet “beginnen,” omdat deze energie niet kan worden afgeleverd, stelt DDA. Haar leden zijn grote stroomverbruikers.

“Rond Amsterdam is op dit moment de nood het hoogst. Op verschillende plaatsen is uitbreiding van het stroomnetwerk niet meer mogelijk. Het succes van de digitale economie en haar internationale concurrentiepositie hangt in sterke mate af van hoe goed de energie infrastructuur is en meegroeit. Dit vraagt om een integraal actieplan, een dedicated taskforce en grote investeringen.”

DDA heeft het probleem aangekaart in een “brandbrief” aan minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes (VVD). “Onze samenleving zit in een van de grootste veranderingen ooit. Door de sterk groeiende digitalisering verdwijnen, veranderen of ontstaan gehele industrieën. Alles wat online gebeurt, loopt via datacenters. Nederland is als datacenterland daarin uitstekend voorgesorteerd,” argumenteert DDA. “Tegelijkertijd schakelen we versneld over van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. Beide veranderingen hebben met elkaar gemeen dat ze zich in een heel hoog tempo voltrekken. Cruciaal is daarin een robuuste stroominfrastructuur die meegroeit in hetzelfde tempo.”

DDA-directeur Stijn Grove vreest dat de positie van Nederland als digitale koploper in gevaar komt en dringt aan op een noodplan. “Schiphol-Rijk is de stroom de komende vier jaar al ‘op,’ in Amsterdam Zuidoost en op het Science Park is het al bijna zover. Deze drie campussen zijn een hotspot als locatie voor datacenters.”

Buitenlandse investeringen

“Al jaren zijn de datacenter en cloud-sector met 20% van het totaal, de grootste industrie in Nederland qua buitenlandse investeringen,” stelt hij. “De acute situatie en gezien de nog verwachte groei van het stroomverbruik noodzaken actie. Zorg dat er extra middelen beschikbaar komen voor noodzakelijke uitbreidingen, los weeffouten in de wetgeving op, verkort vergunningstrajecten, zet groot in op het opleiden en aantrekken van voldoende technisch personeel en doe dit alles snel. Zonder nu te beginnen met het aanleggen van voldoende infrastructuur blijven we namelijk nog lang afhankelijk van (Gronings) aardgas, steenkolen en benzine –dat lijkt ons geen goede zaak voor Nederland.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op ““Capaciteitsproblemen stroominfrastructuur rem op digitale economie””

Leroy Bouma|03.05.18|10:41

Noodplan? Volgens mij is er voldoende beleid en visie om te weten waar we over 10-20-30 jaar willen zijn. Baseer daar ook de infrastructuur op. Localiseer datacenters en andere energiegrootverbruikers op plaatsen waar er voldoende toekomstige energieopwekking is of gaat komen zodat je de investeringen hier op lange termijn gaan opleveren.

Is dat de stroom er nu ‘op’ is een gebrek aan het eerdergenoemde?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.