‘De carbon bubble staat op springen’

9 juni 2016Vrij Nederland heeft een uitgebreid en lezenswaardig achtergrondartikel over het gevaar van de ‘carbon bubble’. Herman Wijffels: ‘We stevenen af op een carbon bubble die knapt’.

Enkele citaten uit het achtergrondartikel van Jaco Alberts en Map Oberndorff
De waarde van de energiereuzen verdampt
‘(…) Op de balansen van fossiele energiebedrijven staan enorme voorraden nog te winnen olie, gas en kolen. Dat is niet alleen een klimaatprobleem, maar ook een enorm financieel risico. Want als we met elkaar afspreken dat de temperatuur op aarde met niet meer dan twee graden mag stijgen – om zo de aarde bewoonbaar te houden – kunnen die voorraden onmogelijk nog allemaal uit de grond gehaald worden. Als de financiële markten dat doorkrijgen, knapt deze ‘koolstofzeepbel’. De waarde van de energiereuzen verdampt en ze slepen grote delen van de economie mee in hun val. (…)

160609-VanTilburg
Rens van Tilburg: ‘Oliesector is dying industry’

De oliesector is een dying industry
[Econoom Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab (SFL):] ‘Waar ik tijdens ons onderzoek vooral van schrok, waren de bedragen die oliemaatschappijen nog uitgeven aan het vinden van nieuwe reserves,’ zegt hij: ‘400 tot 600 miljard dollar, ongelooflijk veel. Terwijl we nu weten dat van de bestáánde reserves maar 20 tot 40 procent verbrand mogen gaan worden. En dan gaat het bij die nieuwe reserves ook nog eens om de moeilijkst te winnen voorraden. De oliesector haalt de raarste capriolen uit om het nog vol te houden. Het is een dying industry.’ (…)

160609-Swank
Job Swank: ‘Hoe langer je wacht…’

Niet van vandaag op morgen
[Prof. dr. J. Swank (directie De Nederlandsche Bank):] ‘Een carbon bubble gaat niet van vandaag op morgen uiteenspatten. Maar naarmate je langer wacht met klimaatbeleid, neemt de kans toe dat zo’n zeepbel groter wordt en in één keer gaat leeglopen.’ (…) ‘Ze moeten ook weer niet te snel afschrijven, ook omdat we niet van de ene op de andere dag van fossiel af kunnen. Het risico manifesteert zich niet meteen.’ (…)

Weinig actie van de banken
[Over de rol van de banken en een onderzoek daarnaar:] Er is over de afgelopen tien jaar weinig te merken geweest van een transitie naar duurzamere beleggingen en kredieten, bleek daaruit. Vooral ING laat het afweten. De kredietverlening in fossiele energie is gestegen naar maar liefst 25 miljard. Daarmee is de grootbank verreweg het vieste jongetje van de klas. (…)

Beleggen in fossiel risicovol
Nog risicovoller is het beleggen in aandelen in de fossiele industrie. Nederlandse pensioenfondsen doen dat nog steeds volop. Niet voor niets ontwaart DNB hier de grootste kwetsbaarheid voor de carbon bubble. Van de 700 miljard euro aan belegd pensioenvermogen zit ruim 12 procent in fossiele energie of sectoren die daarvan erg afhankelijk zijn. Een deel van het geld is zelfs direct belegd in olie en gas. Tegelijkertijd lijkt bij de pensioenfondsen de druk het grootst om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. De deelnemers vragen hun pen­sioenfondsen steeds nadrukkelijker rekening te houden met het klimaat. (…)

Het Nederlandse aardgas
Hoe zit het dan met de Nederlandse aardgasvoorraden? (…) Dreigen onze voorraden waardeloos te worden? In het jaarverslag over 2015 [van Energie Beheer Nederland (EBN)] geen woord over de risico’s van de carbon bubble. Het winnen van gas zou ‘uitstekend’ passen bij onze klimaatdoelstelling. (…)

160609-Wijffels
Herman Wijffels: ‘Een enorme schok in de economie’

‘We stevenen af op een carbon bubble die knapt’
[Hoogleraar Duurzaamheid Herman Wijffels:] ‘Zoals het nu gaat, stevenen we recht af op het scenario met een carbon bubble die knapt en voor een enorme schok in de economie gaat zorgen.’ (…)’

Vrij Nederland heeft (o.a. op basis van gegevens van DNB) de risico-plekken van financiële instellingen heel helder in kaart gebracht (infographic van Vizualism).

Schermafbeelding 2016-06-08 om 20.31.00

Bronnen
Vrij Nederland, 8 juni 2016: Fossiel doemscenario – Wanneer barst de carbon bubble? (via Blendle)
Foto boven: 350.org. Portretfoto’s: twitter (Swank: DNB)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.