Carbon pricing: ondernemers positief over Dijksma

160213-ReactiesOpDijksma
13 februari 2016 –
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben instemmend gereageerd op staatssecretaris Dijksma (PvdA) die zich wil inzetten voor een mondiale prijs voor de uitstoot van CO2.

Uit een bericht op de website van VNO-NCW
‘(,,,) VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de inspanningen van Dijksma. De ondernemingsorganisaties hielden al eerder een pleidooi voor een stevige internationale CO2-prijs omdat daarmee koplopers op het gebied van energie- en CO2-effienctie worden beloond voor hun inspanningen en er internationaal een gelijk speeldveld ontstaat voor CO2-kosten. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is een internationale  CO2-prijs cruciaal onderdeel van de oplossing van het klimaatprobleem.

Coaliatie
Volgens Dijksma kan een wereldwijde coalitie onder leiding van de Wereldbank hierbij een belangrijke rol spelen. Op dit moment werken verschillende regio’s en landen aan hun eigen systeem om de prijs van CO2-uitstoot vast te stellen. Om een gelijk speelveld te creëren, moeten deze systemen kunnen samenwerken. Landen die nog geen systeem hebben, moeten geholpen worden om dat te ontwikkelen. Ook Nederland gaat hier een financiële bijdrage aan leveren.

Investeringen
Op dit moment hanteren alleen de Europese Unie en een klein aantal andere landen een CO2-handelssysteem en geldt er alleen in die landen een prijs voor CO2. Om die reden zullen bedrijven eerder geneigd zijn om nieuwe investeringen te doen in gebieden zonder maatregelen, waardoor er banen, productie en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot uit Europa weg zou kunnen lekken: carbon and investment leakage. Dit lost het klimaatprobleem niet op en gaat bovendien ten koste van economische groei en werkgelegenheid. Met een mondiale prijs voor uitstoot, wordt wél een level playing field gecreëerd, aldus de ondernemingsorganisaties. (…)’

Uitstootrechten van de markt halen
Uit een bericht van BNR
‘(…) Een belangrijk onderdeel in het plan is om uitstootrechten van de markt te halen en zo de prijs van fossiele brandstoffen duurder te maken. Daar heeft het bedrijfsleven eigenlijk wel oren naar, zegt De Groot [Frits de Groot, manager energie en milieu bij VNO-NCW]. “Het vreemde is dat er eigenlijk weinig weerstand is tegen dit idee. In aanloop naar Parijs is hier vanuit mondiale bedrijfscoalities heel sterk voor gepleit. Het bedrijfsleven is het er internationaal wel over eens dat dit de beste weg is, verschillende landen in de wereld zijn bang voor de hoge kosten voor hun eigen industrieën en dan verliezen.” (…)’

Dagblad Trouw is minder enthousiast
De krant is het met Dijksma eens dat hert Europese CO2-handelssysteem niet erg opschiet.
‘(…) [Het] gaat Dijksma niet snel genoeg. Zij stuurt aan op hardere actie. Erg concreet wordt ze daarbij nog niet. Nederland lijkt het te zoeken in hervorming van het bestaande systeem met rechten en niet in een belasting op CO2. In de aanloop naar de klimaatbesprekingen in Parijs spraken velen, zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en grote multinationals, zich juist daarvoor uit. Een belasting is simpeler, voorspelbaarder en minder abstract dan een handelssysteem. Het is bovendien makkelijker uit te breiden naar sectoren die nu niet onder het emissiesysteem vallen zoals de landbouw, de gebouwde omgeving en transport over zee en door de lucht. Het idee haalde het niet in Parijs. (…)’

NRC denkt dat het lang zal duren
‘(…) Momenteel zijn er veel verschillende handelssystemen van CO2-rechten. De Wereldbank werkt momenteel aan een overkoepelend systeem om uitwisseling tussen die systemen mogelijk te maken. Volgens NRC-redacteur Paul Luttikhuis is het desondanks niet waarschijnlijk zijn dat er op korte termijn een wereldwijd werkend systeem bestaat. “Het is niet voor niets dat tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord met geen woord gerept is over de CO2-rechten.”
Als EU-voorzitter zal Nederland het systeem van wereldwijde CO2-beprijzing ook op de agenda zetten van een informele milieuraad in april. In de Europese Unie wordt er sinds 2005 gewerkt met één systeem, dat echter niet tot een gunstig effect op de CO2-uitstoot heeft geleid. Bij de invoering zijn zeer veel rechten op de markt gekomen, waardoor de prijzen laag zijn. Het idee was juist dat een hoge prijs tot beperking van de uitstoot zou leiden. (…)’

‘Een belastingsysteem zou veel beter zijn’
Arnold Mulder promoveerde eerder deze maand op de Europese emissiehandel. Tegenover de NRC zei Mulder:
‘(…) Het zou het beste zijn om te stoppen met het emissiehandelsysteem, denkt Mulder. Maar hij beseft dat dat politiek onhaalbaar is. „Eigenlijk zou een CO2-belasting veel beter zijn. Maar dat moet idealiter wel in heel Europa gebeuren. En het is vrijwel onmogelijk om op Europees niveau een belasting in te voeren.”
„Om het emissiehandelsysteem dan toch maar te redden, zou Europa op zijn minst een minimumprijs voor CO2 moeten hanteren – zoals de Britten nu al doen”, vindt Mulder. „En om te voorkomen dat bedrijven Europa ontvluchten vanwege de dure CO2, meteen ook maar een maximumprijs. Daarmee wordt een belangrijk deel van de onzekerheid weggenomen die de markt nu steeds ontwricht.” (…)

Nog geen berichten over de uitkomsten van het overleg in Parijs
Over het overleg in Parijs (een EU-bijeenkomst over de uitvoering van CoP21, georganiseerd door de Franse minister Royal en ‘ministre de l’Envir’ Dijksma – de laatste vanwege het Nederlandse voorzitterschap) zijn nog geen berichten gepubliceerd, behalve de tweet waarin de Nederlandse ambassade in Frankrijk de bijeenkomst geslaagd noemt.

Bronnen
VNO-NCW, 12 februari 2016: ‘Blij met inspanningen Dijksma voor mondiale CO2-prijs’
BNR, 12 februari 2016: Is het bedrijfsleven wel blij met het nieuwe uitstootplan?
Trouw, 13 februari 2016: Erg concreet worden de klimaatplannen van Dijksma nog niet (via Blendle)
NRC, 12 februari 2016: Dijksma pleit voor wereldwijd systeem CO2-uitstootrechten
NRC, 19 februari 2016: ‘Emissiehandel werkt pervers’ (via Blendle)
FluxEnergie, 28 januari 2016 (over de promotie van Mulder): ‘Prijsontwikkeling CO2 in Europese emissiehandel te onzeker’

Foto Dijksma: Twitter
Foto schoorsteen: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.