Samenvattingen

Aardgas

Samenstelling aardgas Aardgas bestaat uit methaan, koolwaterstoffen en onbrandbare stoffen zoals koolstofdioxide en stikstof. De samenstelling van aardgas verschilt per regio. Zo bestaat aardgas uit het Groningenveld uit ongeveer 81,3% methaan en 3,5% hogere koolwaterstoffen, zoals...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Windenergie (offshore)

In 2014 is wereldwijd twee keer zoveel geïnvesteerd in offshore windenergie als in het jaar daarvoor. Het gaat om een totaal bedrag van bijna 20 miljard dollar. Grote projecten, die begin 2015 in aanbouw zijn,...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Aardbevingen

In Nederland zijn er in 2013 in totaal 138 aardbevingen geweest. Hiervan waren 5 natuurlijke aardbevingen die in Limburg voorkwamen. De overige 133 aardbevingen vonden in- of in de buurt van gasvelden plaats en zijn...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Kernenergie

Binnen de EU28 landen (zonder Malta) heeft kernenergie met 833.286 GWh/jaar een aandeel van 27,7 procent van de elektriciteitsproductie in 2014. De totale productie binnen de EU28 landen lag op ruim 3 miljoen GWh/jaar. Bron De gezamenlijke...Lees verder
|Reageer|door: Redactie