CBS: Minder Gronings gas in 2015 en meer uit Rusland en Noorwegen

CBS: Minder Gronings gas in 2015 en meer uit Rusland en Noorwegen

19 april 2016In Nederland werd in 2015 een kwart minder gas gewonnen dan het jaar ervoor. Om die daling te compenseren, is meer aardgas ingevoerd, vooral uit Noorwegen en Rusland. Ook is de import van vloeibaar aardgas meer dan verdubbeld, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar nam de aardgaswinning uit de Nederlandse bodem af met een kwart, naar iets meer dan 51 miljard kubieke meter, aldus het CBS. Ruim 56 procent daarvan, 29 miljard kuub, kwam uit het Groninger gasveld. Om de teruggelopen gaswinning in eigen land op te vangen, werd in 2015 meer gas geïmporteerd.

Uit het bericht van het CBS
‘(…) In 2015 werd in totaal ongeveer 36 miljard m3 aan aardgas geïmporteerd. Om de vermindering van de aardgaswinning uit onder andere het Groningse veld te compenseren wordt de laatste jaren steeds meer aardgas vanuit Rusland en Noorwegen ingevoerd. Zo is de invoer uit Rusland tussen 2010 en 2015 verdubbeld. Tegelijkertijd nam de import van Noors aardgas met ruim 50 procent toe. De import uit Denemarken (-44 procent) en het Verenigd Koninkrijk (-18 procent) is tussen 2010 en 2015 afgenomen. In totaal nam de invoer van aardgas in die periode met bijna de helft toe.

160419 CBS tabel 1

Invoer van vloeibaar aardgas verdubbeld
Ook steeg de invoer van vloeibaar gemaakt aardgas, het zogenoemde LNG (liquified natural gas). LNG wordt aangevoerd per tanker, in tegenstelling tot gasvormig aardgas, dat via pijpleidingen getransporteerd wordt. Werd in 2014 nog amper 1 miljard m3 LNG geïmporteerd (berekend in gasvormige toestand), in 2015 was dit al meer dan verdubbeld tot 2,3 miljard m3.

Aardgasbergingen vangen extra gasvraag in winter op
In de eerste drie maanden van 2015 werd een recordhoeveelheid van bijna 6 miljard m3 aan de opslag onttrokken. De vraag naar gas is in de wintermaanden bijna drie maal zo hoog als in de zomermaanden. De gasvoorraden worden in de zomer, bij een lagere vraag naar aardgas, aangevuld. In Nederland is de laatste jaren extra capaciteit gebouwd om gas tijdelijk ondergronds op te slaan.

160419 CBS tabel 2

Verbruik aardgas stabiel
Het verbruik in Nederland van aardgas is, na jaren van daling, nagenoeg gelijk gebleven en kwam voor 2015 uit op 38 miljard m3. (…)’

Bron
CBS, 19 april 2016: Import compenseert vermindering aardgaswinning

Foto: Gasunie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.