CBS: ‘Omzet Nederlandse aardolie-industrie in vier jaar gehalveerd’

14 april 2016De totale omzet van Nederlandse raffinaderijen en producenten van aardolieproducten is sinds begin 2012 gehalveerd, aldus het CBS. In 2013 en 2014 was de aardolie-industrie in Nederland de enige sector met een negatief bedrijfsresultaat. De omzet daalde zo hard, dat de lagere kosten dat niet konden goedmaken.

Het CBS maakt vandaag de cijfers van de olie-industrie over 2014 bekend, maar kijkt daarbij ook over de jaren ervoor en erna. Het gaat hier om raffinaderijen en producenten van aardolieproducten, en dus niet om bedrijven in de oliewinning en verkoop van olieproducten.

In 2013 en 2014 was de olie-industrie de enige sector in Nederland met een negatief bedrijfsresultaat. In 2013 was de opbrengst 52 miljard euro, 548 miljoen euro minder dan de kosten.  In 2014 was het bedrijfsresultaat -1,5 miljard bij een opbrengst van 50 miljard euro. In 2015 daalde de omzet verder, met 30 procent, zo meldt het CBS.

Uit het persbericht van het CBS
‘(…) De gedaalde kosten hangen samen met de dalende prijzen voor ruwe aardolie. In februari 2016 kostte North Sea Brent olie 30 euro per vat. Dat is bijna 68 procent minder dan in maart 2012, toen de prijs piekte.
Ook de prijs die de aardolie-industrie voor haar producten ontvangt, hangt samen met de invoerprijs die zij betaalt voor ruwe aardolie. De inkomsten zijn in de afgelopen jaren dan ook sterk afgenomen. Vooral de binnenlandse omzet daalde sterk. Die was eind vorig jaar zelfs lager dan tijdens het dieptepunt in de crisis van 2008.

Schermafbeelding 2016-04-14 om 09.33.31 AM
Groot aandeel in industriële omzet
De aardoliebranche is de afgelopen jaren verantwoordelijk voor ongeveer 15 procent van de totale omzet binnen de industrie. Ondanks de omzetdalingen blijft de aardolie-industrie dan ook samen met de voedingsmiddelen- en chemische industrie een belangrijke speler in de Nederlandse industrie. Samen zorgen ze voor de helft van de alle omzet.
Schermafbeelding 2016-04-14 om 09.33.21 AM
Raffinaderijen domineren de branche
Begin 2016 waren 30 bedrijven actief in de aardolie-industrie, verspreid over ongeveer 50 vestigingen. Raffinaderijen genereren samen circa 99 procent van alle omzet. Twee derde van de raffinaderijen zijn gevestigd in de regio Groot-Rijnmond rond Rotterdam.
De andere bedrijven binnen de aardolie-industrie zijn actief in het produceren van smeeroliën en -vetten, het recyclen van afgewerkte olie of het produceren van aardolieproducten uit afvalolie. Deze bedrijven zijn meer verspreid over Nederland.
Aantal werknemers stabiel
De dalende omzetten zorgden in 2013 en 2014 niet voor een daling van het aantal mensen dat werkt in de aardolieraffinage. Het aantal werknemers bij de andere bedrijven nam wel af. Dit veranderde niets aan de verhouding tussen mannen en vrouwen. In de afgelopen vijftien jaar was een op de zes werknemers in de aardolie-industrie vrouw.
Schermafbeelding 2016-04-14 om 09.33.10 AM
Bronnen
CBS, 14 april 2016: Bedrijfsresultaat aardolie-industrie in de min
Foto: Raffinaderij Pernis (Shell)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.