CCS – ‘Afvangen en opslaan van CO2 is geen oplossing’

Nederland: advies voor versnelling CCS

25 november 2016Meteen bij het heropenen van de discussie over CO2-opslag komt CO2ntramine weer in actie. CO2ntramine vindt CCS een dure schijnoplossing, waarvan bovendien niet bewezen is dat het veilig kan.

Co2ntramine (spreek uit: contramine) over zichzelf: ‘(…) CO2ntramine verbindt de tegenstanders van ondergrondse opslag van CO2 in Noord-Nederland. We verstrekken eerlijke informatie en mobiliseren burgers, partijen en organisaties in Groningen, Friesland en Drenthe om de bezwaren tegen CCS (CO2-opslag, CO2-afvang en CO2-transport) uit te dragen. (…)’ Drijvende kracht achter CO2ntramine is Herman Damveld (publicist en zelfstandig onderzoeker, o.a. gespecialiseerd in kernmenergie en CCS).

Bij het heropenen van de discussie over CCS via de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond negeert het kabinet, volgens CO2ntramine, een paar belangrijke feiten. CO2ntramine heeft voor de heropende discussie een update gemaakt van haar document ‘Basiskennis afvang en opslag CO2 in 23 argumenten’.  ‘Wij laten hierin zien dat door CO2-opslag het rendement van de centrales flink naar beneden gaat en de elektriciteit de helft duurder wordt. Daarnaast tonen we aan dat lege kleine velden in Noord-Nederland geen oplossing bieden voor de lange termijn. Deze velden raken snel vol door de uitstoot van drie en een halve kolencentrale zoals RWE die nu in bedrijf heeft bij de Eemshaven.’
CO2ntramine is er allerminst van overtuigd dat de CO2-opslag veilig kan. Zeker op zee is de opslag ingewikkelder en zijn de risico’s daardoor groter. Bovendien is er nog slechts beperkte ervaring mee opgedaan, aldus Herman Damveld.

Uit ‘Basiskennis afvang en opslag CO2 in 23 argumenten’

‘Elektriciteit wordt 40-75% duurder’
‘(…) Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) geeft aan dat de afvang kostbaar is. Bij een nieuwe kolencentrale betekent het een toename van de investeringen met 45% en als het alsnog wordt toegepast bij een bestaande kolencentrale gaat het om 75%. Voor de afvang en opslag is energie nodig: de efficiency van de kolencentrale daalt met 15-20%. De elektriciteit wordt dan zo’n 40-75% duurder. (…)’

‘Slechts beperkte opslag mogelijk’
‘(…) In de gasvelden in Noord-Nederland kan 850 miljoen ton CO2. Deze velden raken snel vol door de uitstoot van 3,5 kolencentrale zoals RWE die nu in bedrijf heeft bij de Eemshaven. Daarbij gaan we uit van de geplande levensduur van een kolencentrale van 30 jaar. We kunnen de opslagcapaciteit van de Noord-Nederlandse kleine gasvelden ook vergelijken met de jaarlijkse uitstoot van CO2 in Nederland. Die capaciteit komt overeen met 5 keer de jaarlijkse uitstoot. Kortom, opslag van CO2 is geen oplossing voor de lange termijn.  (…)’

‘Het is niet meer dan een lapmiddel’
‘(…) CO
2-opslag is geen duurzame oplossing voor het energievraagstuk. Het is niet meer dan een lapmiddel waarmee de regering eigenlijk erkent dat de samenleving te veel CO2 uitstoot.  Alleen duurzame energie uit zon en wind helpen ons verder. Immers, we krijgen in Nederland van de zon gemiddeld per jaar 35 keer zoveel energie als we nodig hebben voor verwarming, industrie, auto’s en de opwekking van elektriciteit. (…)’

Bronnen
CO2ntramine, 21 november 2016: Plannen opslag CO2 in lege gasvelden blijven op tafel; inspraak vanaf 22 november
CO2ntramine, rapport: Basiskennis afvang en opslag CO2 in 23 argumenten (pdf, 21 pag.)
Foto: De indertijd beoogde opslaglocatie in Barendrecht (inlaatpunt)
Foto: FluxEnergie/© Wil de Jonge

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.