CDA: ‘Besluit minister Kamp over afvalwater Schoonebeek onacceptabel’

18 augustus 2016Het besluit van minister Kamp om de NAM toestemming te geven de afvoer van afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek te hervatten, is ‘onacceptabel’.

Het CDA-Kamerlid Agnes Mulder gaf op Twitter een hard oordeel over het besluit van minister Kamp.

Respectloos en onacceptabel
Uit een bericht op de website van het CDA

‘(…) Mulder: ‘Dit is een rare gang van zaken en onacceptabel. De regio en de Kamer moeten zelf de uitkomsten en alternatieven kunnen bestuderen en een advies kunnen geven of dit de beste oplossing is voor het afvalwater. De risico’s van het injecteren moeten daarbij goed in beeld zijn. Want daar hebben de Twentenaren recht op.’
In maart kreeg Mulder de toezegging van Minister Kamp dat hij geen besluit over het opnieuw pompen van afvalwater zou nemen voordat de adviezen er lagen en dat hij eerst in overleg zou gaan met de Kamer. Hij doet nu precies het tegenoversgestelde. De NAM kan gewoon doorgaan met haar  werkzaamheden, terwijl de minister en de Kamer nog wachten op het advies van de MER en een second opinion van Deltares.
‘Pas eind september gaat de minister in gesprek met de regio, dat is mosterd na de maaltijd en respectloos ten opzichte  van de Twentenaren,’ aldus Pieter Omtzigt. ‘Kamp neemt een besluit dat het afvalwater wel de Twentse bodem ingepompt kan worden, onafhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Dat is onacceptabel voor het CDA.’ (…)’

GroenLinks sloot zich aan bij de verontwaardiging van het CDA. Liesbeth van Tongeren vond het besluit van Kamp een ‘rare gang van zaken’, aldus het Dagblad van het Noorden. En tegenstanders dreigen met juridische stappen.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Het actiecomité Stop Afvalwater Twente, dat 30.000 handtekeningen tegen het injecteren van afvalwater ophaalde, wil juridische stappen zetten. „Met een voorlopige voorziening kunnen we de NAM tijdelijk tegenhouden”, zegt voorman Freddy Mensink. „De NAM toont weinig respect voor onze zorgen.” (…)’

Kamervragen
Agnes Mulder had samen met het Kamerlid Pieter Omtzigt begin augustus Kamervragen gesteld. Tegelijk met zijn besluit van gisteren beantwoordde Kamp deze vragen ook.
Eén van de vragen was:
‘Waarom wacht u niet op de uitkomsten van de in voorbereiding zijnde milieueffectrapportage met betrekking tot de heroverweging van mogelijkheden van de verwerking van het afvalwater uit het Schoonebeekerveld?’
Het antwoord van minister Kamp op die vraag was wel erg kort: ‘Zoals in mijn brief van heden [aan de Tweede Kamer] aangegeven kan NAM, na reparatie, op basis van de huidige vergunning de productie hervatten inclusief de injectie van het productiewater.’

In een interview met het Dagblad van het Noorden stelt Kamp nogmaals dat de vergunning na de reparatie van de leiding weer van kracht is.

‘(…) Maar u hebt toch op zijn minst de indruk gewekt dat de oliewinning stil zou liggen tot uw besluit over de alternatieven. Wat nu dus verplaatst is naar december.
“Ik wek geen indruk aan de Kamer. Ik geef op grond van de feiten objectieve informatie aan de Kamer. Op het moment dat het oordeel van SodM positief is, is de vergunning weer van kracht. En de NAM heeft gezegd dat ze die gaat benutten.” (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 18 augustus 2016: Heibel over oliewinning NAM (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, 18 augustus 2016: De wereld volgens Kamp en NAM (via Blendle)
Twitter-account Agnes Mulder, 17 augustus 2016
CDA, 17 augustus 2016: CDA: minister Kamp moet eerst in gesprek met regio en Kamer voordat afvalwater wordt geïnjecteerd 
Beantwoording Kamervragen, 17 augustus 2016 (pdf, 3 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.