Een boos CDA-Groningen roept op tot boycot van Shell en Esso

 

160601-Boycot1 juni 2016Het CDA in de provincie Groningen roept op tot een boycot van Shell en Esso. Shell en Exxon zijn ieder voor 50% eigenaar van de NAM. ‘Ze zijn ongehoord bezig. We zijn heel boos.’ Het CDA wil ook de gaswinning frustreren.

De oproep aan inwoners van Groningen om niet meer te tanken bij Shell en Esso komt van Ronald Knegt, CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Groningen.
De frustratie van de gaswinning zou moeten gaan via de handhaving bij de vergunningverlening. Ook wil het CDA dat het nieuwe winningsplan dat minister Kamp voorbereidt ‘op alle mogelijke manieren’ wordt aangevochten. Verder raadt het CDA de gemeenten aan de omzetbelasting voor de NAM-locaties te verhogen.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) [Knegt:] „Ze zijn ongehoord bezig. We zijn ook boos op het Rijk en op de regering. Omdat zij ons niet vlot willen helpen met schadeherstel en iedere keer moeilijk doen over het terugschroeven van het winningsplafond. Wij willen een provincie waar we veilig en rustig kunnen wonen en leven. We willen geen last hebben van de gaswinning. Wat ons overkomt wil niemand, Wij zeuren niet, wij willen verder.’’ (…)  „We zijn heel boos. Vooral op de NAM die al decennia in onze bodem naar gas boort. We vloeken, tieren en schelden. Het helpt ons niets. De NAM gaat door binnen de kaders die de politiek schept. (…) De NAM is een pion, een uitvoerder die aan het lijntje loopt van de politiek. Het Rijk incasseert enorme opbrengsten uit de gaswinning. We zijn soms zo boos dat we het rood voor onze ogen hebben. We moeten oppassen dat die rode waas onze blik niet vertroebelt. Met emotie komen we niet verder. Shell, ExxonMobil en NAM zijn geen partners en hebben dat ook op geen enkele manier laten zien dit te willen zijn.” (…)’

Uit de website van het CDA Groningen
‘(…) Wij pikken dit niet langer. Daarom roepen wij op het volgende te doen:

  • het Rijk moet op zoek naar een ander opbrengstmodel voor haar begroting aangaande de gaswinning. Wij gaan daarover actief meedenken en ideeën richting het Rijk aandragen. Wij vinden dat er meer werk gemaakt moet worden van de energietransitie. Sneller loskomen van onze fossiele verslaving;
  • wij roepen GS en PS op om op alle mogelijke manieren het winningsbesluit aan te vechten;
  • wij roepen op tot een boycot van Shell en ExxonMobil in Groningen. U en ik. We kunnen vanaf vandaag stoppen met tanken bij de Shell;
  • wij roepen de PS en GS op om met alle mogelijke middelen de operatie van deze bedrijven aangaande de gaswinning te frustreren: via handhaving, vergunningverlening, huisvesting etc
  • wij roepen de raden en colleges in onze provincie op om te onderzoeken of de onroerend goed belasting voor de NAM locaties verhoogd kan worden zodat we de winning minder rendabel maken;
  • wij roepen de provincie Groningen op om te onderzoeken of wij met onze middelen (euro’s), op wat voor manier dan ook, betrokken zijn bij deze bedrijven en de gaswinning. Wij roepen op om al deze relaties zo snel mogelijk te beëindigen;
  • wij roepen PS en GS op met de NAM te handelen op een manier die recht doet aan haar rol en positie, namelijk die van uitvoerder van politiek beleid. De NAM  is geen partner en heeft op geen enkele manier laten zien dit te willen zijn;
  • wij roepen de Gedeputeerde Staten op om samen met de Provinciale Staten een strategie te ontwikkelen en deze te implementeren die ons verder brengt dan ‘boos zijn op de NAM’.  (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 1 juni 2016: CDA: boycot Shell en Esso (via Blendle)
CDA Groningen, 1 juni 2016: Fractievoorzitter Ronald Knegt over het gasdossier: “We moeten de emotie voorbij en stevige stappen zetten”
Foto gaswinning: FluxEnergie/© Paul Tolenaar
Foto Knegt: CDA

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.