waterstofstation Rhoon, Tom van Gurp

CE Delft: “Ontwikkeling blauwe waterstofketen meteen starten”

waterstofstation-in-Rhoon tom van gurp

Volgens CE Delft kan waterstof een belangrijke rol spelen in de Nederlandse energietransitie. Maar de ontwikkeling van een waterstofketen kent ook grote investeringsinspanningen en risico’s. Toch pleit de onderzoeks- en adviesorganisatie ervoor om hem vandaag op gang te brengen.

CE Delft heeft het perspectief en de kostenontwikkeling in kaart gebracht van zowel blauwe en groene als geïmporteerde waterstof. Belangrijkste conclusie van het rapport: de kosten van groene waterstof zijn nu hoger dan die voor blauwe waterstof, maar beide zullen de komende tien jaar naar elkaar toe groeien.

Nú starten met de blauwe route is essentieel in het op gang brengen van de waterstoftransitie, zegt het rapport van CE Delft. “Waterstof is naast elektriciteit een noodzakelijke energiedrager, enerzijds om het aandeel van hernieuwbare elektriciteit verder te laten groeien, anderzijds om een deel van het aardgasgebruik te vervangen door klimaatneutraal gas,” zegt directeur Frans Rooijers. “Waterstof uit hernieuwbare energie, groene waterstof, is nu kostbaarder dan blauwe waterstof, waarbij aardgas (CH4) reageert met stoom (H2O). Als resultaat van die reactie ontstaan waterstof (H2) en CO2. Die CO2 wordt dan afgevangen en opgeslagen. De kosten daarvan zullen volgens CE Delft zullen de komende tien jaar flink dalen.

Blauw effent pad voor groen

“Door nu te starten met blauwe waterstof, wordt het pad geëffend voor de inzet van groene waterstof uit windstroom van de Noordzee of zonne-energie uit andere landen. Er zijn synergievoordelen te behalen met het inzetten van de blauwe route. Het aantal gebruikers van waterstof zal via deze route groeien, waarvoor de gasinfrastructuur geschikt gemaakt moet worden, Dat kan al snel significante emissiereducties opleveren, met grote volumes, met voldoende leveringszekerheid en tegen beperkte risico’s. Ondertussen wordt de weg bereid naar een verdere ontwikkeling van groene waterstof.”

Zo kan volgens het rapport nu al worden gestart met de ontwikkeling van het aanbod van klimaatneutrale waterstof, de infrastructuur voor transport en opslag én de ontwikkeling van nieuwe toepassingen bij grote energiegebruikers. Daar kan waterstof conventionele inzet van aardgas vervangen. Voor de productie van waterstof uit windstroom van de Noordzee is het wel essentieel dat er voldoende aanbod van duurzame elektriciteit is, zodat er voldoende volumes groene waterstof beschikbaar kunnen komen.

Verwachting kosten blauwe en groene waterstof

Op langere termijn is convergentie van de kosten voor de verschillende ketens aannemelijk. De ketenkosten voor de blauwe route nemen richting 2030 toe, door een stijgende marktprijs voor aardgas. Voor de groene route en import van zonnebrandstof vormen de kapitaalskosten en de kosten van de duurzame elektriciteit grote kostenfactoren, en die zullen volgens de huidige vooruitzichten gaan dalen richting 2030.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.