Verschuivingen energiebelasting. Verkenning effecten

151019-CEDelftEnergiebelasting
CE Delft
‘Verschuivingen energiebelasting. Verkenning effecten’
Oktober 2015, 16 pagina’s

Samenvatting
Als de energiebelasting op aardgas net zo hoog wordt als op elektriciteit, dan leidt dat tot meer energiebesparing, meer warmtelevering en een hoger rendement voor zonneboilers, warmtepompen en elektrische auto’s. De inkomsten voor het Rijk stijgen bovendien fors, wat gezien kan worden als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel waarbij de extra inkomsten gebruikt kunnen worden voor een lagere belasting op arbeid. Het is ook mogelijk om een deel van de extra inkomsten te gebruiken om de heffingskorting te verhogen of een energietoeslag voor lage inkomens in te voeren, om de koopkrachteffecten te beperken. Er zijn ook varianten doorgerekend waarbij de totale energiebelasting gelijk blijft door de belasting op aardgas te verhogen en die op elektriciteit iets te verlagen. Ook in die varianten worden warmtelevering, warmtepompen, zonneboilers en energiebesparende maatregelen zoals isolatie, aantrekkelijker. Bij de keuze voor de varianten is geen rekening gehouden met politieke acceptatie, die is niet statisch. De prijs van aardgas wordt weliswaar hoog, maar in bijvoorbeeld Denemarken is de prijs voor consumenten (€ 1,10 per m3) nog hoger dan het maximum in variant 4.

Meer informatie
CE Delft, 14 oktober 2015: Verschuivingen energiebelasting. Verkenning effecten.
FluxEnergie, 19 oktober 2015: CE Delft: Pleidooi om energiebelasting op gas met 190% te verhogen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.