Visie glastuinbouw 2030 klimaat en energie

Schermafbeelding 2015-10-02 om 09.38.54 AM
CE Delft
‘Visie glastuinbouw 2030 klimaat en energie’
Oktober 2015, 42 pagina’s

Samenvatting
In 2050 wil de Nederlandse glastuinbouw klimaatneutraal zijn en in 2030 zal al een forse stap zijn gezet. Deze grootse uitdaging zal behaald worden door maatregelen ín de kassen: zuinigere teeltwijzen, zuinigere kassen, en hergebruik van warmte. En door levering áán de kassen van duurzame energie (elektriciteit en warmte). Daarbij zullen per regio flexibele oplossingen mogelijk zijn, zoals aansluiting bij een warmtenet, gebruik van aardwarmte of flexibel elektriciteitsgebruik op momenten dat er goedkope zon- en windenergie is.

Het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland hebben in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesproken een visie te ontwikkelen op de aanpak van de energieverduurzaming van de glastuinbouwsector na 2020.

Meer informatie
CE Delft, 1 oktober 2015: Visie Glastuinbouw 2030 Klimaat en Energie 
FluxEnergie, 1 oktober 2015: Nederlandse glastuinbouw in 2050 klimaatneutraal: het kán

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.