‘Centraal Planbureau kijkt niet naar duurzaamheid en energie’

27 mei 2016 – Een aantal politieke partijen overweegt hun verkiezingsprogramma niet meer door het CPB te laten doorrekenen. Het CPB zou te beperkt naar de programma’s kijken.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Het CDA, PvdA, SP, D66, GroenLinks en de kleine christelijke partijen willen dat er “zo breed mogelijk” naar verkiezingsprogramma’s wordt gekeken.
D66-leider Alexander Pechtold vindt dat er meer moet worden gekeken naar de opbrengsten van investeringen in het onderwijs, duurzaamheid en het hergebruik van grondstoffen en energie. “Zaken waar politiek voor de middellange en lange termijn nodig is, worden in de doorrekeningen ondergewaardeerd.” (…)
Ook PvdA-leider Diederik Samsom wil dat de effecten van de verkiezingsprogramma’s breder berekend worden. Andere planbureaus, zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving, moeten daar aan bijdragen. (…) “Als je investeert in schone energie, dan kost dat in eerste instantie geld. Dat vraagt misschien om hogere belastingen, maar je krijgt er een schonere toekomst voor terug. En dat laat zich niet uitdrukken in een begrotingstekort van financiën.” (…)
Het CPB besloot in 2013 dat de doorrekening beperkt wordt tot economische uitkomsten van verkiezingsprogramma’s. Het was praktisch niet meer uitvoerbaar om alle onderwerpen uitgebreid door te rekenen. Dat kwam omdat er meer verkiezingsprogramma’s moesten worden doorgerekend, en de onderwerpen complexer werden. (…)’

Bronnen
NOS, 26 mei 2016: Partijen twijfelen over doorrekening door CPB

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.