China: meer kernenergie, meer duurzaam, meer gas, minder steenkool

China: meer kernenergie, meer duurzaam, meer gas, minder steenkool

23 januari 2017Het nieuwste vijfjarenplan van China betekent een forse groei van van kernenergie en een forse beperking van het gebruik van steenkool.

Uit een bericht van China Square
‘(…) China Securities Journal rapporteerde dat de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie en het Energiebestuur samen het dertiende vijfjarenplan voor de ontwikkeling van energie hebben uitgebracht. Gedurende deze 5 jaar zullen voor 30 GW aan kerncentrales worden gebouwd. Tegen 2020 zal China over 58 GW aan kerncentrales beschikken wat een jaarlijkse groei van 16,5% impliceert. Qua kerntechnologie wordt de bouw gestart van een CAP1400 project en ook een demonstratieproject met een koelreactor door gas op hoge temperatuur. Veiligheid is de topprioriteit.

Volgens het plan zal het aandeel van de niet fossiele brandstoffen stijgen tot meer dan 15% en het aandeel van aardgas zou tegen 2020 ook 10% moeten bedragen. Het totale energieverbruik zal in 2020 maximum 5 miljard ton steenkoolequivalent bedragen wat een jaarlijkse toename inhoudt van 2,5 % tussen 2015 en 2020.Het gebruik van steenkool in de primaire energie zou tot rond de 60 % beperkt worden. De voorbije week meldde Caixin dat de regering 100 steenkoolprojecten geschrapt heeft die door de lagere overheden waren goedgekeurd. De geschrapte projecten hebben een totale capaciteit van meer dan 100 gigawatt en vertegenwoordigen 430 miljard yuan aan investeringen. (…)’

Bronnen
China Square, 22 januari 2017: Drie sectorale vijfjarenplannen bekend gemaakt
Foto: FluxEnergie/© Wil de Jonge (centrale in aanbouw nabij Beijing)

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.