ChristenUnie: ‘Energievoorziening binnen één generatie volledig duurzaam maken’

ChristenUnie: ‘Energievoorziening binnen één generatie volledig duurzaam maken’

17 oktober 2016In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat dat de Nederlandse energievoorziening binnen één generatie volledig duurzaam moet worden gemaakt. En dat zal dan moeten gebeuren onder leiding van een nationale energiecommissaris. Een van de centrale aandachtpunten is ‘de toekomst van onze kinderen’.

Het programma heet ‘Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’. Het concept-programma wordt op 26 november op een verkiezingscongres aan de leden voorgelegd.
Bij de presentatie maakt lijsttrekker Gert-Jan Segers duidelijk dat de energietransitie, wat de ChristenUnie betreft, een nationale zaak moet zijn die onder leiding staat van een ‘energiecommissaris’.

Uit het programma:
‘(…) Nederland gaat voorop lopen bij de transitie naar een schone en circulaire economie. Klimaatverandering is een feit en heeft grote gevolgen, niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor arme landen en gebieden. Het is een zaak van recht doen en verantwoordelijkheid nemen om daar nu voortvarend mee aan de slag te gaan. Afhankelijkheid van fossiele energie is ook niet vol te houden, bedreigt onze gezondheid en maakt onze economie kwetsbaar voor invloed van buitenlandse mogendheden. Nu verduurzamen geeft ons een voorsprong in technologische innovatie en kansen op export. De ChristenUnie wil samen met ondernemers en burgers in één generatie een volledig duurzame energievoorziening realiseren. We investeren in innovatie en een veilige delta, we maken energiebesparing aantrekkelijker en we betalen dat door vervuiling meer te belasten. Ook stellen we voor een deel van de pensioenvermogens in de energietransitie te investeren. (…)

Er komen wettelijke tussendoelen per 5 jaar voor CO2-reductie (55% in 2030), schone energie (45% in 2030) en energiebesparing (40% in 2030).
Een investering in energiebesparing betaalt zich dubbel en dwars terug. Het levert milieuwinst op, afbouw van het Gronings gas, een flinke kostenbesparing voor huishoudens en bedrijven, meer comfort in woningen en een impuls voor de bouwsector. Onze warmtevoorziening moet snel onafhankelijk worden van aardgas.
Huishoudens worden zelfvoorzienend en gaan zelfopgewekte zonne-energie opslaan. Steeds goedkopere zonne-energie en windenergie zullen leiden tot het einde van het fossiele tijdperk en het sluiten van kolencentrales. De ChristenUnie wil deze ontwikkeling versnellen door CO2- uitstoot veel zwaarder te belasten en hogere milieueisen aan elektriciteitscentrales te stellen. (…)’

De voorzitter van de verkiezingscommissie, Wouter de Jong, bij de presentatie: ‘(…) Wij kiezen voor de toekomst van onze kinderen. Het is onze verantwoordelijkheid ons land en onze verzorgingsstaat zo in te richten dat het ook voor toekomstige generaties mogelijk is een goed leven te leiden. (…) Een energietransitie in één generatie: met een nationale aanpak onder leiding van een energiecommissaris; samen met woningcorporaties en pensioenfondsen;met een beleid van beter beprijzen van CO2 en minder subsidies. (…)’

Bronnen
ChristenUnie, 14 oktober 2016: Hoopvol realistisch: sterke samenleving kan kloven overbruggen
ChristenUnie, 14 oktober 2016: Hoofdlijnen Verkiezingsprogramma
ChristenUnie, Verkiezingsprogramma 2017-2021 (pdf, 106 pag., vooral vanaf pag 73)
ChristenUnie, 14 oktober 2016: Toelichting van de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie Wouter de Jong (pdf, 5 pag.)
Foto: Gert-Jan Segers bij de presentatie (beeld uit video ChristenUnie)

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.