‘Circulaire economie móet, ook voor de energietransitie’

‘Circulaire economie móet, ook voor de energietransitie’

25 augustus 2016De wereld zal moeten omschakelen naar een ‘circulaire economie’. Het vervelende is alleen dat dat begrip in korte tijd een containerbegrip is geworden. Er valt van alles onder: ‘100% recycling’, ‘100% duurzaam’ of ‘volledig klimaatneutraal’. Het Energieonderzoek Centrum ECN heeft zich nu ten doel gesteld integrale oplossingen voor de circulaire economie te ontwikkelen.

Het ECN bericht over het belang van integrale oplossingen:
‘(…) In het kader van het containerbegrip ‘Circulaire Economie’ worden vele initiatieven ontplooid, zoals: ‘100% recycling’, ‘100% duurzaam’ of ‘volledig klimaatneutraal’. Dit zijn in veel gevallen initiatieven die zich slechts op een deel van de problematiek richten. Recycling is niet per se duurzaam en kan leiden tot een hoger energiegebruik, verschuiving van de problematiek naar een andere productketen of milieucompartiment of het betekent slechts dat de kritische grens van grondstofbeschikbaarheid later wordt bereikt.
Het gebruik van grondstoffen kan niet los worden gezien van de  energietransitie. Het energiegebruik gerelateerd aan grondstoffen maakt een significant onderdeel uit van onze energiehuishouding en daarmee heeft ‘Circulaire Economie’ een groot potentieel voor de energietransitie. (…)
ECN werkt aan integrale oplossingen waarbij gestreefd wordt naar een minimaal gebruik van volledig duurzame energie en van duurzame koolstof en het beperken van het verlies van mineralen en niet-organische componenten. Door integrale analyse te koppelen aan technologische ontwikkelingen  worden effectief de juiste oplossingen gecreëerd met een maximaal duurzaam effect.  Dit kan zijn door energie- en grondstof-efficiency, beter ontwerp van (nieuwe) materialen, gebruik van duurzame grondstoffen, uitwisseling van reststoffen tussen industrieën,  introductie van nieuwe technologie voor de upgrading van reststoffen naar grondstof en elektrificatie van de industrie. (…)’

Schermafdruk 2016-08-24 21.05.47

Bronnen
ECN, 24 augustus 2016: Ombuigen naar een circulaire economie is noodzaak, ook voor de energietransitie
ECN Expertisepagina circulaire economie
Foto: NL EU 2016

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.