CO2-opslag in Nederland beslist niet van de baan

CO2-opslag in Nederland beslist niet van de baan

4 november 2015 – Het afblazen van de proeven met CO2-opslag onder Barendrecht, nu vijf jaar geleden, betekent niet dat CO2-opslag in Nederland van de baan is. Minister Kamp vertelt vandaag op een internationale conferentie over de plannen van Nederland.

Toen de toenmalige minister van Economische Zaken Maxime Verhagen de opslagproeven onder Barendrecht afblies, gaf hij meteen al aan dat dat niet betekende dat CO2-opslag van de baan was. Er vond al opslag op zee plaats en minister Verhagen was indertijd van plan om CO2-opslag in lege gasvelden in Noord-Nederland te verkennen. Vanuit Groningen waren er toen naast kritiek ook welwillende reacties. CO2-opslag in Noord-Nederland wordt momenteel niet meer besproken.
Minister Kamp is vandaag in Saoedi-Arabië te gast op een internationale conferentie over CO2-opslag.

Schermafdruk 2015-11-04 07.27.54Uit een persbericht van het ministerie van Economische Zaken
‘(…) Minister Kamp spreekt op 4 november op het Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF), een internationale ministeriële conferentie over CO2-afvang en – opslag (CCS) in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. CCS is een relatief nieuwe technologie waarbij CO2 die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen, wordt afgevangen en opgeslagen zodat het niet wordt uitgestoten in de lucht. De verdere ontwikkeling van de technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van CO2 en het behalen van de internationale klimaatdoelen.
Nederland spant zich al jaren in om CCS verder te ontwikkelen, mede vanwege de goede uitgangspositie die ons land heeft voor de toepassing van de techniek. Bedrijven die grote hoeveelheden CO2 uitstoten, zoals elektriciteitscentrales en de industrie, liggen in Nederland dicht bij de kust en er zijn voldoende lege gasvelden onder zee die geschikt zijn voor opslag van CO2.
Het Nederlandse project ROAD kan het eerste grootschalige CCS-project worden. Hierbij is het de bedoeling dat de CO2 die wordt opgewekt bij de nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte vanaf 2020 wordt opgevangen en opgeslagen onder de Noordzee. Naar verwachting wordt er in de eerste helft van volgend jaar een definitief investeringsbesluit over het project genomen. De Nederlandse kennis die hierbij wordt opgedaan kan vervolgens wereldwijd worden vermarkt. (…)’

De Nederlandse bijdragen op de conferentie zijn:

  • Roundtable Session 1: Steps to Complete and Move Beyond the First Wave of CCS Demos – How Fast is Reasonable?
    Rotterdam Storage and Capture Demonstration Project (ROAD) in the Netherlands. (Hans Schoenmakers, Director Stakeholder Management, Maasvlakte CCS Project C.V.)
  • Roundtable Session 2: National and International Policies to Accelerate the Deployment of CCS
    The Netherland’s CCS Efforts (Henk Kamp, Minister of Economic Affairs, Netherlands)

In de documentatiemap voor de conferentie zijn de Nederlandse plannen en Nederlands onderzoek royaal aanwezig.

Minister Kamp blijft twee dagen in Saoedi-Arabië en legt diverse bezoeken af die tot doel hebben de economische kansen voor Nederland in Saoedi-Arabië te vergroten.

Bronnen
Rijksoverheid, 3 november 2015: Minister Kamp brengt werkbezoek aan Saoedi-Arabië
Over de conferentie: Oil Review Middle East, 2 november 2015: Saudi Arabia hosts summit for carbon sequestration
Conferentie-informatie: Riyadh, Saudi Arabia, 6th CSLF Ministerial Meeting, November 1-5, 2015
Documentatiemap 6th CSLF Ministerial Meeting. Riyadh, Saudi Arabia, November 1-5, 2015 (pdf)
Foto: Protesten tegen CO2-opslag onder Barendracht – 2010 (foto FluxEnergie/Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.