CO2-Prestatieladder werkt: verdubbeling CO2-reductie bouwbedrijven

19 mei 2019 – Bouwbedrijven die gecertificeerd zijn voor de CO₂-Prestatieladder realiseren 3,2 procent CO₂-reductie per jaar. Dit terwijl de landelijke trend is dat CO₂-emissies juist toenemen. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek is verricht door dr. Martijn Rietbergen van de Universiteit Utrecht . Hij vergeleek van ruim vijftig bouwbedrijven de CO₂-voetafdruk tussen 2010 en 2013. Zijn onderzoek toont aan dat de CO₂-Prestatieladder verantwoordelijk is voor een sterke CO₂-reductie in de bouw en civieltechnische sector, die op een andere manier hoogst waarschijnlijk niet bereikt was.

Uit een persbericht van HIER klimaatbureau
‘(…) De helft van de energiebesparende maatregelen die deze bouwbedrijven nemen, zijn een rechtstreeks gevolg van de gunningvoordelen van het duurzaamheidsinstrument dat wordt beheerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). (…)

Bij de onderzochte bedrijven bedroeg de CO₂-reductie van 2010 tot en met 2013, na correctie voor de economische recessie, 3,2 procent per jaar. Dit terwijl het gemiddelde energiebesparingstempo in Nederland 1,5 procent per jaar bedraagt. De CO₂-Prestatieladder, die dit jaar vijf jaar bestaat, heeft in de bouwsector vooral het gebruik van Nederlandse groene stroom en efficiënte auto’s en bouwmachines enorm gestimuleerd.

Zowel management als medewerkers betrokken bij CO₂-reductie
Het onderzoek toont ook aan dat alle onderzochte bedrijven door het gebruik van de CO2-Prestatieladder een volwassen energiemanagementsysteem hebben ingevoerd, waarbij gestructureerd wordt gemonitord hoe de emissies zich ontwikkelen en CO₂-emissiereductie een bedrijfsstrategie is. Figuur 1 laat zien dat vrijwel geen enkele energiemanagement-activiteit zelfs maar gedeeltelijk was geïmplementeerd voor introductie van de prestatieladder. Na de introductie van “de ladder” zijn al deze energiemanagement-activiteiten sterk verbeterd.

Gijs Termeer, manager CO₂-Prestatieladder: “Nog een positief effect van de CO₂-Prestatieladder is dat het bewustzijn creëert onder medewerkers over energieverbruik en CO₂-emissies. In de bouw domineerde tot een paar jaar terug de houding ‘hoe meer brandstof je verbrandt, hoe harder je werkt’. Verschillende gecertificeerde organisaties geven aan dat die houding mede door de CO₂-Prestatieladder langzaamaan vermindert.”

Over de CO₂-Prestatieladder
De CO₂-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen belonen bedrijven die CO₂-reductie serieus nemen met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Meer dan vijftig opdrachtgevers maken gebruik van de CO₂-Prestatieladder en er zijn inmiddels ruim 700 bedrijven gecertificeerd. De CO₂-Prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). (…)’

Over de ladder
‘(…) Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. (…)’

Bronnen
HIER Klimaatbureau/SKAO, persbericht, 19 mei 2016: CO₂-Prestatieladder verdubbelt CO₂-reductie bouwbedrijven
Website SKAO

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.