CO2-uitstoot verkeer in 25 jaar met 24% gestegen

10 september 2015 – De uitstoot van CO2 door verkeer en vervoer is sinds 1990 met 24 procen gestegen. De laatste drie jaren constateert het CBS een lichte daling.

Uit een bericht van het CBS
‘(…) De emissie van kooldioxide (CO2) is in de periode van 1990 tot 2014 met 24 procent toegenomen. De stijging is vooral te zien in de scheepvaart(33 procent) en de luchtvaart (100 procent). Ook nam de CO2 uitstoot van personenvoertuigen, verreweg de grootste categorie uitstoters van CO2, met ongeveer 20 procent toe. Tot 2011 nam de CO2 uitstoot bij verkeer en vervoer stapsgewijs toe, daarna is er een lichte daling te zien. In 2014 was de CO2 uitstoot ten opzichte van 2011 met ruim 4 procent gedaald. (…)’

Schermafdruk 2015-09-09 22.43.31

Overigens is de uitstoot van fijnstof door het verkeer en vervoer tussen 1990 en 2014 afgenomen, met 57 procent afgenomen.
‘(…) Ook nam de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in dezelfde periode af met ruim 45 procent. De uitstoot van kooldioxide (CO2) nam daarentegen met 24 procent toe. (…) De daling van de uitstoot (emissie) van fijnstof in het verkeer en vervoer was tussen 1990 en 2014 vooral te merken in het vrachtverkeer(76 procent) en het personenvervoer over de weg (65 procent). De vermindering is vooral te danken aan de toepassing van roetfilters in voertuigen die op diesel rijden. (…)’

Bronnen
CBS, 9 september 2015: CBS: Uitstoot verkeer en vervoer daalt

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.